Zoeken

Klimaattop in Parijs wat staat er op het spel

Greenpeace activiste Faiza Oulahsen: "Al 106 landen pleiten voor 1,5° als veilige grens voor opwarming"

De 21e klimaattop in Parijs biedt wereldleiders misschien wel de grootste kans ooit om de aarde leefbaar te houden voor de mens. Eerder is overeengekomen dat de aarde niet verder dan 2°Celcius mag opwarmen. Hier is echter nooit invulling aangegeven door middel van een juridisch bindend internationaal klimaatakkoord. Dit moet nu wel gebeuren via de Paris Agreement. Maar met inzichten van nieuwe studies en voelbare gevolgen van klimaatverandering gaat 2°nier ver genoeg; inmiddels pleiten maar liefst 106 landen voor een doelstelling van 1,5° om de opwarming onder een veilig grens te houden.

Sneller

De klimaattop is geen alles-of-niets moment. Wat er ook uit de onderhandelingen komt volgende week, het gaat er om wat er in de maanden en jaren er na gebeurt. Wat deze top namelijk anders maakt dan eerdere, is dat er wereldwijd al een energierevolutie gaande is. De groei en kostendaling van duurzame energie gaan sneller dan voorspeld. Zelfs ons eigen Energie (R)(E)volutie Scenario, dat uitgaat van 100% duurzame energie in 2050, was niet optimistisch genoeg.

Klimaatbeweging

De meest vervuilende brandstof van allemaal, kolen, is op zijn retour. Recent is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om alle Nederlandse kolencentrales uit te faseren. Financiële instellingen en grote invloedrijke bedrijven keren zich steeds meer af van fossiele brandstoffen en investeren steeds meer in duurzame energie. Politiek leiders en gerenommeerde instituten, van het Pentagon tot het KNMI, spreken zich steeds vaker uit voor het klimaat. En last but not least, er is een brede internationale klimaatbeweging ontstaan die alsmaar groter wordt en die, los van wat er uit Parijs komt, de wereld bezig is te veranderen.

Hopeloos

Nederland onderhandelt mee in Parijs en committeert zich aan de gemeenschappelijke Europese doelen. Premier Rutte gaf in zijn openingsspeech in de Franse hoofdstad aan dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven in de aanpak van klimaatverandering. Helaas loopt Nederland hopeloos achter wat betreft het opwekken van duurzame energie en faalt Rutte hier werk van te maken. Zolang het Energieakkoord niet van a tot z wordt uitgevoerd en de kolencentrales niet snel gesloten worden, komt Rutte in Parijs niet geloofwaardig over. Bovendien zullen we in Nederland de klimaatdoelen dan nooit halen en blijven we onderdeel van het klimaatprobleem en niet van de oplossing.