Zoeken

Klimaattop klimaatmars klimaatmarkt toenemende aandacht voor CO2 handel

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen: "Drie redenen waarom emissiehandel nu in de spotlights staat"

Je kunt merken dat er een belangrijke klimaattop ophanden is. Aanstaande dinsdag 23 september komen meer dan 120 staatshoofden op uitnodiging van de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-moon, naar New York. Zij moeten politieke druk zetten op de klimaattop in Parijs in 2015.

Zoals gebruikelijk is daaromheen veel publiciteit. Overmorgen, zondag 21 september, wordt een wereldwijde klimaatmars georganiseerd. Opvallend is de hoeveelheid nieuwsberichten en oproepen van bedrijven en regeringen om vooral veel met het systeem van CO2-beprijzing te doen.

Zoals ik eerder schreef, neemt het gebruik van CO2-handel mondiaal toe. Terwijl we in Brussel emissiehandel als zorgenkindje zien, wordt het instrument elders omarmd. Het Carbon Disclosure Project schreef vorige week dat 638 bedrijven CO2-beprijzing en -handel zien als kans voor hun onderneming. 50 bedrijven in landen waar geen systeem is, hanteren toch een interne CO2-prijs tussen $ 6 en $ 80 per ton. Op de site van de Wereldbank staat een verklaring, bedoeld voor de Klimaattop, die is ondertekend door meer dan 50 landen en meer dan 300 bedrijven.

““Of het een effectief instrument wordt, hangt af van de ambitie bij de uiteindelijke klimaatafspraken””

Waardoor deze toenemende aandacht voor CO2-handel?

Misschien is het omdat, zoals de Voorzitter van het Nederlandse Emissieautoriteit, Dorette Corbey, het op de jaarlijkse NEa-bijeenkomst vorige week zei: "Met emissiehandel is het als met de democratie; het is niet perfect, maar er is geen beter systeem". Ik denk dat er drie hoofdredenen zijn waarom juist nu de aandacht naar CO2-handel groot is:

Aan aandacht voor emissiehandel is dus geen gebrek. Of het een effectief instrument wordt, hangt af van de ambitie bij de uiteindelijke klimaatafspraken. Het is mooi dat veel individuele bedrijven zich er hard voor maken. De bedrijvenorganisaties zouden zich in Brussel, en ook voor het Energieakkoord, niet alleen moeten inzetten voor het systeem, maar ook voor de ambitie daarbij. Want een ambitieus CO2-prijssignaal voor de langere termijn ontbreekt nog.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales