Zoeken

Leegte Energiedebat moet gaan over economie

Auteur

Leegte versus Van Veldhoven

"Sector moet zelf voor beste techniek kiezen"

Tweede Kamerleden René Leegte (VVD) en Stientje van Veldhoven (D66) schrijven een maandelijkse dubbelcolumn voor Energiepodium.

Beste Stientje,

Prudentie, redeneren met koel hoofd en zin voor orde zijn van onschatbare waarde voor de juiste beoefening van de politiek. Dit geldt zeker voor een debat over energie, waar goede bedoelingen en emotionele argumenten soms de boventoon lijken te voeren.

Wie nuchter kijkt naar de energie ontwikkeling ziet dat de mondiale energievraag zal verdubbelen. De prijsontwikkeling zal volatieler worden en stijgend zijn. De verschillende regio's in de wereld zullen hun eigen oplossing zoeken met een voor die regio best beschikbare energiebron. Ondanks een steeds groter aanbod van hernieuwbare energie zal het absolute aandeel van fossiele brandstoffen blijven stijgen. Je kunt daar een mening over hebben, of opgewonden over raken, maar dat zal er niets aan veranderen.

Waar we wel iets aan kunnen doen, is bepalen wat voor Nederland de juiste keuze is. Waar kan Nederland het verschil maken? En welke keuze biedt de mogelijkheid om straks sterk uit de economische crisis te komen? Met andere woorden, ook het energiedebat gaat over economie. De vraag is dan ook: Hoe kunnen wij geld verdienen met hernieuwbare energie en bovendien minder CO2 uitstoten? Het afhankelijkheidsargument (niet afhankelijk van Russisch gas) is belangrijk, maar afhankelijkheid is alleen een probleem als je geen alternatief hebt. Het klimaatargument is belangrijk, maar leidt snel tot verkeerde emotionele keuzes.

Weinig mensen zullen het met de uitkomst van mijn redenering oneens zijn. Misschien wel met de argumentatie. Des te opvallender is het dat er in Nederland uiteindelijk weinig hernieuwbare energie tot stand wordt gebracht. Dat komt door de weerstand tegen de uiteindelijke bouw van nieuwe centrales. Geen windmolen, zonnepark of biomassacentrale in mijn achtertuin.

Het heeft vooral te maken met subsidies. In Nederland is duurzaamheid een ander woord voor subsidie. Maar, wie met subsidies iets tot stand wil brengen brengt een systeemfout in de economische ordening. Een rationele sector trapt er niet in, omdat de risico's uiteindelijk te hoog zullen zijn. Het zal kiezen voor opportunistische keuzes, voor de korte termijn. En dat hebben wij ook gezien.

Vandaar dat de VVD kiest voor een sterke energiesector. Dat wij kijken hoe de verdiencapaciteit van duurzame energie omhoog kan en waar de overheid kan bijdragen om regels en belemmeringen weg te nemen. Daarmee dagen wij de sector uit om zelf de keuze van de beste techniek te maken. Daarmee blijven wij uit de valkuil dat de overheid een keuze maakt. Want een ding staat dan als een paal boven water: dat gaat veel geld kosten en de doelstellingen halen wij niet.

Groet,

René

Van Veldhoven: “Investeer in de energiesector van de toekomst”

Beste René,

Ik wil het graag met je hebben over jouw keuze voor een sterke energiesector. Want wat is dat volgens de VVD precies? Is een bedrijf dat in het Financieele Dagblad vraagt om CO2-belasting om zo de exploitatie van haar kerncentrale rond te krijgen, een sterk bedrijf? Of zijn dat de Brabantse exportkampioenen die met de productie van zonnecellen een bijdrage leveren aan een duurzame economie in binnen- en buitenland? Of de windsector die goed aansluit bij offshore activiteiten waar Nederland altijd al sterk in is geweest? En hoe sterk staat de Duitse initiatiefnemer van de nog af te bouwen kolencentrale in Groningen als die kernexploitant zijn zin krijgt?

Als je kiest voor de ‘juiste keuze voor Nederland', kijk dan naar de doelstellingen waar we in 2020 en 2050 aan moeten voldoen. En niet naar de goedkoopste oplossing voor dit kabinet. Nu wordt er vooral ingezet op maatregelen in de marge. Een beetje biomassa erbij in de kolencentrale, wat groen gas in de benzinetank. Een kerncentrale in de Zeeuwse achtertuin en wat CO2 onder de Noordzee.

D66 bewijst in haar tegenbegroting dat het anders kan. Leg de lasten neer bij de vervuiler en investeer in groene technieken met potentie op lange termijn. Ik wil de energiebelasting gelijktrekken voor grote en kleine gebruikers, en subsidies voor fossiele brandstoffen afbouwen. En 500 miljoen euro extra investeren in duurzame energie met een hoog potentieel voor de lange termijn, zoals wind op zee.

Het wachten is vooralsnog op steun van de VVD om daar bij de aankomende begrotingshandeling werk van te maken. Voor een echt sterke energiesector, nu en in de toekomst.

Groet,

Stientje

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Leegte versus Van Veldhoven

Kamerleden René Leegte (VVD) en Stientje van Veldhoven (D66) nemen het tegen elkaar op in een dubbelcolumn voor Energiepodium.