Zoeken

Leegte Te grote focus op CO2 negeert feiten mondiale uitsoot

Auteur

Leegte versus Van Veldhoven

VVD-Kamerlid pleit voor ‘nuchtere energie'

Zolang we de energiediscussie alleen blijven aanvliegen vanuit de klimaatdiscussie, zal er geen wezenlijke verandering komen. Natuurlijk, er is een enorme toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, en iedereen ziet een klimaatverandering op ons afkomen. Maar, tegelijkertijd moeten wij nuchter naar de feiten kijken. Van alle landen in de wereld hebben alleen de EU, Noorwegen en Zwitserland een beleid gericht op het daadwerkelijk terugdringen van CO2. De hoeveelheid CO2 die Europa in één jaar weet te besparen, is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die China in twee weken uitstoot. Daarna gaat China nog 50 weken door.

Met een focus uitsluitend gericht op het terugdringen van CO2 negeren wij de feiten over de mondiale uitstoot. En belangrijker nog, wij laten ons in slaap sussen door de gedachte dat wij er een klimaatverandering mee kunnen tegenhouden. Ik moet dan denken aan de twee T-shirts die Salomon Kroonenberg in zijn boek ‘de menselijke maat' laat zien. Het ene zegt: "ik ben tegen klimaatverandering", het andere "ik ben tegen het schuiven van continentale platen".

Intussen neemt wereldwijd het gebruik van energie zo sterk toe, dat het aanbod dit nauwelijks kan bijbenen. Voor de VVD is het dan ook geen vraag of wij hernieuwbare energie nodig hebben, maar hoe wij dat op een zo snel mogelijke en verantwoorde wijze kunnen organiseren. Zelfs Saoedi-Arabië bouwt twee grote kerncentrales om de eigen binnenlandse energieconsumptie minder afhankelijk te maken van olie.

Met hun verkiezingsprogramma laten de PVV en het CDA zien dat de urgentie om te veranderen onvoldoende wordt gevoeld. Zelf de Europese doelstelling om in 2020 een aandeel van 14% hernieuwbare energie te hebben, wordt door hen niet gehaald. Andere partijen willen gaan kiezen voor nieuwe technieken en het stevig laten oplopen van de energierekening. Zij willen dat de overheid gaat bepalen of we onze energie halen uit water, zon, of wind. Beiden zijn onverstandig en dit geeft tegelijkertijd goed inzicht in de lastige positie van de VVD tijdens de afgelopen jaren

Wij kunnen nu kiezen. Voor een op goede bedoelingen gebaseerde nationale route met allerlei nationale doelstellingen, hoge kosten, steeds meer inefficiëntie, steeds meer overheidsingrijpen en een steeds groter risico voor onze economie. Of we kunnen kiezen voor een Europese aanpak met een duidelijke doelstelling. Wij kiezen voor het laatste. Wij kiezen voor het volgen van een helder doel voor de emissie van CO2 of voor het gebruik van hernieuwbare energie. De overheid moet verder wegblijven van het kiezen van technieken. Dat kan de markt zelf beter. Technieken veranderen immers sneller dan de overheid kan bijhouden.

Ronald Reagan zei ooit: "Het ergste wat je kan overkomen is dat er wordt aangebeld en de man bij de deur zegt: ‘Ik ben van de overheid, ik kom u helpen'." Het grootste risico voor het energiebeleid van nu is dat wij ons laten afleiden door een batterij aan opgelegde goede bedoelingen en een overheid die ons voorschrijft hoe wij onze energievoorziening moeten inrichten. Dat leidt alleen maar tot hoge kosten, en met hoge kosten zullen wij niet uit de huidige crisis groeien.

René Leegte is woordvoerder energie en klimaat van de VVD

Dit artikel is een samenvatting van het verhaal dat hij maandag 3 september zal houden in Utrecht. Frits Bolkestein, oud-VVD-leider, is coreferen. Informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Leegte versus Van Veldhoven

Kamerleden René Leegte (VVD) en Stientje van Veldhoven (D66) nemen het tegen elkaar op in een dubbelcolumn voor Energiepodium.