Zoeken

LNG wordt één van de belangrijkste truckbrandstoffen

Fred Schouten, directeur Rolande LNG: "CNG en elektriciteit zijn als vrachtwagenbrandstof niet bruikbaar"

Fred Schouten, directeur van Rolande LNG en Iveco Schouten, steekt veel geld in transport op LNG. Hij handelt in vloeibaar aardgas (LNG), exploiteert LNG-tankstations en verkoopt en verhuurt LNG-trucks. Dat terwijl er op het moment in Nederland nog maar 7 à 8 LNG-tankstations zijn. Schouten: "Voor 70 procent van de transportondernemers is het nu al interessant om op LNG te rijden."

Waarom investeert u in rijden op LNG?

"Wij geloven dat LNG een zeer groot deel van de brandstofmix voor vrachtwagens gaat uitmaken. LNG is een schone oplossing voor zwaar transport. Ik denk dat in 2050, naast LNG, ook gecomprimeerd aardgas (CNG), diesel, waterstof en elektriciteit als voertuigbrandstof beschikbaar zijn. Maar elektriciteit bijvoorbeeld is voor vrachtwagens niet bruikbaar. Dat komt door de grote hoeveelheid energie nodig is om een grote gewichten te verplaatsen. De benodigde hoeveelheid energie in volume is bij diesel zeer klein, bij LNG wat groter, bij CNG groot en bij elektriciteit veel te groot. Als een truck elektrisch rijdt, is de helft van zijn vracht batterij. Dat werkt niet. Voor waterstof geldt hetzelfde."

U noemt ook CNG als brandstof van 2050. Waarom investeert u daar niet in?

"Het nadeel van CNG is dat de actieradius van een vrachtwagen beperkt is. Bij een zware vrachtwagen bedraagt die circa 250 km. Je moet als chauffeur al snel een paar keer per dag tanken. Een vrachtwagen die op LNG rijdt, heeft een bereik tot 1100 km. Dan hoef je maar eens per dag of per twee dagen te tanken."

““Met een LNG-truck kun je ’s nachts een supermarkt bevoorraden, terwijl dat met een dieseltruck niet altijd mag””

Dat geldt voor diesel toch ook?

"Een vrachtwagen op diesel stoot meer CO2, meer fijnstof en meer NOx uit dan een vrachtwagen op LNG. Die laatste blijft verder onder de maxima zoals vastgelegd in de Euro-VI-norm voor uitlaatgassen dan een dieseltruck die aan de norm voldoet. Daarnaast is in Nederland het geluidsniveau van vrachtwagens belangrijk. In sommige gebieden mag je met een vrachtwagen op diesel van 's avonds tot 's ochtends de stad niet in, omdat hij teveel geluid maakt. Een vrachtwagen op LNG is veel stiller dan een dieseltruck. Je kunt er dus bijvoorbeeld 's nachts een supermarkt mee bevoorraden, terwijl dat met een dieseltruck niet altijd mag."

Hoe verhouden de kosten van rijden op LNG en rijden op diesel zich tot elkaar?

"Rijden op LNG is goedkoper dan rijden op diesel. Als je alle kosten meeneemt, van aanschaf tot afvoer van vrachtwagen en brandstof, kost een wagen die op LNG rijdt 4 tot 10 procent minder dan een wagen op diesel. Je moet er dan wel minstens zeven jaar mee rijden en het is afhankelijk van hoe je hem gebruikt. Wie een truck wil aanschaffen en op de lange termijn denkt, zou bij LNG moeten uitkomen. Daarom investeren wij er zoveel in."

Het is op nog maar weinig plaatsen in Nederland mogelijk om LNG te tanken. Is dat een probleem voor transporteurs?
"Het netwerk van tanklocaties is inderdaad een heikel punt. Er zijn in Nederland op dit moment 7 à 8 pompstations. In het buitenland zijn er nog minder. Eén op de drie vrachtauto's kan daardoor niet op LNG rijden: zij redden het niet om hun dagelijkse ritten te rijden binnen één tank, of ze rijden geen vaste routes. Maar voor 70 procent is het nu al interessant om op LNG te rijden. Ik verwacht dat het aantal stations nog dit jaar zal verdubbelen. Zelf exploiteer ik nu drie stations en ik heb er nog vier op de planning staan. We hebben ook vijftig nieuwe trucks besteld. Die komen nu binnen. Het is voor transporteurs wier chauffeurs minder dan 350 km ver van huis gaan nu al interessant om op LNG te rijden. En dat is bij 70% het geval. Dat is een fikse markt."