Zoeken

LPG marginaliseert bij nieuwe autos

Universitair Docent Michael Boot: "LPG is steeds minder aantrekkelijk geworden."

De afgelopen dertig jaar is het verbruik van LPG in Nederland drie keer zo klein geworden. Volgens Michael Boot, universitair docent Verbrandingstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, zal het verbruik de komende tien jaar nogmaals met een factor drie dalen.

Het verbruik van LPG, een restproduct bij de raffinage van aardolie, is de laatste decennia fors gedaald. In dertig jaar tijd is het verbruik drie keer zo klein geworden; het aantal auto's in het wagenpark van Nederland met een LPG-installatie is gehalveerd. Het aantal auto's dat op benzine en diesel rijdt is naar verhouding juist toegenomen, evenals het verbruik van beide brandstoffen.

Vier factoren

Michael Boot, universitair docent Verbrandingstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, ziet een combinatie van vier factoren als oorzaak voor het gedaalde verbruik. Zo betekent volgens hem het vergrote aandeel dieselauto's op de weg dat er minder auto's zijn met de mogelijkheid om op LPG te rijden - dieselauto's kunnen niet LPG-klaar gemaakt worden. Daarnaast zijn benzineauto's zuiniger geworden, stelt Boot. "Dit zorgt ervoor dat het emissievoordeel van LPG is afgenomen bij de auto's waarbij het nog wel een alternatieve brandstof kan vormen."

Het prijsverschil tussen benzine en LPG is ook afgenomen. "Doordat er in verhouding minder belasting zit op benzine dan op LPG, worden schommelingen in de olieprijs bij LPG minder gedempt dan bij benzine. De gestegen olieprijs is daardoor sterker tot uitdrukking gekomen bij LPG". Ten slotte zijn LPG-installaties voor modernere auto's duurder dan installaties voor oudere auto's. "Ze zijn geavanceerder en daarom tot wel twee keer zo duur. Dit maakt de investering een stuk groter en de terugverdientijd langer".

Minder voordeel

Dit alles bij elkaar maakt LPG als alternatief voor benzine een stuk minder voordelig dan vroeger, stelt Boot. "LPG heeft minder milieuvoordeel, minder prijsvoordeel en er zijn minder potentiële auto's waarin LPG verbruikt kan worden."

Boot benadrukt dat LPG nog altijd geen onaantrekkelijke brandstof is. Een liter LPG kost in Nederland immers zo'n 88 cent, tegen € 1,88 voor benzine.Toch ziet hij de toekomst van LPG somber in. "Over tien jaar zal het verbruik van LPG in Nederland drie keer zo klein zijn als nu. Voor nieuwe auto's zal LPG als brandstof zelfs marginaliseren."

Boot vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, mede in het licht van de ontwikkeling van de elektrische auto. "Zelfs als het overheidsdoel van een miljoen elektrische auto's in 2025 zou worden gehaald, dan zullen er naar verwachting nog acht miljoen niet-elektrische auto's op de weg zijn. Zeker als affakkelen het alternatief is, moet je goed kijken hoe je LPG op nuttige wijze kunt gebruiken.

Wellicht dat het voorgenomen kabinetsbesluit om oldtimers ook te belasten invloed heeft op de vraag naar LPG. Doordat voor deze auto's wegenbelasting straks betaald moet worden, wordt benzine relatief duurder. Oldtimers vormen er op dit moment een grote markt voor, waardoor LPG voor hen aantrekkelijker wordt."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium