Zoeken

Maak in tien minuten uw energiescenario voor 2050

Energy Mixer nu beschikbaar op Energiepodium

Sinds kort kunt u op Energiepodium uw eigen energiebeleid voor 2050 simuleren. Dit kan met de Energy Mixer, die via de navigatieknoppen op de homepage of via deze link bereikbaar is.

Het invullen van de Energy Mixer duurt slechts tien minuten. De Energy Mixer stelt u acht vragen. Deze gaan over uw verwachtingen voor economische groei en de kosten van energie. Ook wordt u gevraagd hoe u energiebronnen als gas, kolen, nucleair, zon, wind en biomassa wil inzetten. Na het invullen is het mogelijk om uw scenario te delen en om die van anderen te bekijken.

De Energy Mixer is een vereenvoudigde versie van het Energie Transitie Model. Het invullen van deze volledige simulatie is vooral geschikt voor professionals en duurt twintig tot dertig minuten. Dit kan op www.energietransitiemodel.nl. De Energy Mixer is een product van Quintel Intelligence, gemaakt op initiatief van 14 energiepartijen, waaronder GasTerra.

Volg ons op Twitter: @energiepodium