Zoeken

Marjan Minnesma wil nieuwe groene marktdoorbraak

"Succes Wij Willen Zon met andere technieken voortzetten"

#dvdd11 (hashtag van de Dag van de Duurzaamheid)

Marjan Minnesma wil het succes van Wij Willen Zon met andere technieken voortzetten, zoals een zuinige droger of LED-tv. "Waar het vuur zit, daar gaan wij heen."

Met Stichting Urgenda presteerde Marjan Minnesma iets wat door velen onmogelijk werd gehouden: 50.000 zonnepanelen verkopen in Nederland. Ze deed dit door een forse korting te bedingen bij een Chinese leverancier, op voorwaarde dat ze voor tien MegaWatt kon afnemen. Die order kreeg ze in twee en een halve week bij elkaar, doordat ze via Stichting Urgenda genoeg interesse op kon wekken. Tot de Dag van de Duurzaamheid op 11-11-11 kunnen mensen nog meedoen met deze actie. Daarna zet Minnesma haar zinnen op een nieuwe marktdoorbraak. "Ik kan nog niet zeggen wat het wordt. Waar het vuur zit, daar gaan wij heen."

Beweging maken
Met Urgenda wil Marjan Minnesma massa maken in de markt en daarmee beweging veroorzaken. "Dat betekent dat je gezamenlijk inkoopt voor lagere prijzen. Ik wil niet dogmatisch kiezen voor een bepaalde techniek. Een zuinige droger of LED-tv vind ik bijvoorbeeld prima. Je zult mij niet horen zeggen dat iedereen zijn was maar aan een lijntje moet hangen. Mensen die drie hoog achter wonen met vijf kinderen, hebben gewoon een droger nodig. Zij kunnen beter een zuinig model kopen dan hun tien jaar oude model houden. Want dat verdienen ze in twee jaar terug."

Zorgen dat markt duurzaam oppakt
Minnesma ziet dat het succes van Wij Willen Zon heel veel mensen heeft geïnspireerd, die met hun straat of branchevereniging zelf collectief actie ondernemen. "Voor hen gaat inkopen in China vaak een stap te ver. Dan komen ze naar ons en bestellen ze een partij zonnepanelen, soms wel duizend stuks. De distributie regelen ze dan zelf."

Urgenda, een stichting zonder winstoogmerk, kijkt gericht naar het resultaat van haar acties, stelt Minnesma. "We hebben de filosofie: als de markt het oppakt, gaan wij wat anders doen. Zo hebben we de actie ‘Iedereen een zonneboiler' opgezet. Ik heb gesproken met vier fabrikanten. Eén daarvan hebben we op weg geholpen. Die heeft inmiddels vele honderden klanten. Het is een marktpartij die dat oppakt, maar wel voor de helft van de prijs die ik een jaar geleden voor mijn huis kreeg geoffreerd."

11-11-11 Dag van de Duurzaamheid
De dag van de duurzaamheid wordt gehouden op 11-11-11. De nacht daarvoor wordt een feest gehouden in de Heineken Music Hall, met optredens van onder andere Bløf en de Amsterdamse nachtburgemeester DJ Isis. Kaartjes voor het evenement zijn gratis, maar wie deel wilt nemen, moet wel beloven om drie veranderingen in zijn gedrag door te voeren. Minnesma: "Dat gaat via de campagne Ik Spring Over. Wie op drie punten belooft om duurzame actie te ondernemen, krijgt een gratis kaartje. Dat kan bijvoorbeeld door zelf je energie te gaan opwekken of door een groene energieleverancier of bank te kiezen. Mensen kunnen zich ook aansluiten bij de laatste tranche van zonnepanelen van Wij Willen Zon. We doen nog één actie, die geldt tot de Dag van de Duurzaamheid, en dan is het afgelopen."

Volg ons op Twitter: @energiepodium