Zoeken

Met slimme verbouwing is UMCG haar tijd ver vooruit

Vandaag vindt de uitreiking plaats van de GasTerra Transitie Jaarprijs 2013. Eén van de deelnemers is Patrick Piket, die in de verduurzaming van een ziekenhuis kans ziet om het gebouw haar tijd ver vooruit te laten zijn.

Wat is je idee?

"Het UMCG heeft twee ziekenhuisvleugels die ernstig verouderd zijn. Met name de gevels zijn er slecht aan toe en moeten vernieuwd worden. Het lijkt mij goed om dat te doen volgens het principe van passief bouwen. Het idee is dat de gevel op slimme wijze verbouwd wordt. Door optimaal gebruik te maken van de energiebronnen die al aanwezig zijn, zoals de warmte van de zon, van de mensen in het ziekenhuis en van de apparatuur, kan de hoeveelheid benodigde energie die aan het gebouw toegevoegd moet worden sterk gereduceerd worden. Door de aanwezige energie ook zo goed mogelijk vast te houden, met behulp van isolatie en kierdichting, daalt bovendien de energievraag drastisch. De energievraag die er nog wel is, kan onder meer van zonnepanelen komen. Dat alles zorgt voor een duurzamer gebouw. Passieve bouw is zijn tijd ver vooruit, waardoor het gebouw weer tientallen jaren mee kan."

Is het niet wat ambitieus om zo drastisch te renoveren?

"Zeker niet. Nederland heeft weliswaar nog geen passief gebouwde ziekenhuizen, maar in Duitsland is men op dit moment wel bezig een dergelijk ziekenhuis te bouwen, in Frankfurt. Het kan dus wel degelijk. Passieve bouw zorgt ook voor hoog comfort. Zeker in een ziekenhuis is dat belangrijk.

Waarom zou het UMCG zo vergaande maatregelen op energiegebied nemen?

Passief bouwen sluit aan bij de missie van het UMCG. Het UMCG wil pionieren in onderzoek, kennis toetsen en delen en zorgzaam zijn voor mensen. Met dit project pionieren zij in passieve bouw bij een ziekenhuis. Daarmee zouden ze de eerste in Nederland zijn. De kennis die daarbij ontstaat, kunnen zij delen met andere ziekenhuizen. Dat hebben ze ook met elkaar afgesproken. Deze passieve bouw kan ook zorgen voor een goed zorgklimaat voor de patiënten. Als de passieve bouw bovendien zichtbaar is voor de patiënten, kunnen zij ervaren wat het inhoudt. Zo kunnen zij hun ervaring ook met hen delen en voor een breder publiek toegankelijk maken.

Hoe kant en klaar is dit idee?

Ik ben bouwkundige. Ik heb me vooral gericht op het bouwkundige aspect. De milieubelasting van de nieuwe materialen bijvoorbeeld. Een groot deel kan komen uit de materialen die nu al in het pand zitten. Hergebruik dus. Dat maakt de milieubelasting lager. Maar hoe deze verbouwing er qua architecteer uitziet, weet ik niet. Dat moet nog uitgewerkt worden door een architect.

Patrick Piket neemt deel aan de GasTerra Transitie Jaarprijs 2013. De uitreiking van die prijs vindt plaats op dinsdag 11 juni 2013. Volg vandaag op Twitter @GasTerraTJP, of Twitter mee met de hashtag #gtjp2013.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium