Zoeken

Nederland is toe aan de HRe-ketel op basis van groen gas

Hans Overdiep, Manager Energietransitie GasTerra: "Met groen gascertificaten kunnen huishoudens zelf groene stroom maken met een HRe-ketel"

De kostprijs van zonnepanelen daalt. Naar verwachting stijgt het aandeel decentraal duurzaam opgewekte elektriciteit de komende decennia daardoor flink. Huishoudens met zonnepanelen op hun dak kunnen op bepaalde tijdstippen van de dag leverancier van duurzame elektriciteit worden. Ook kleinere windmolens kunnen in de gebouwde omgeving van de toekomst bijdragen in de duurzame opwekking van elektriciteit. Maar hoe zit dat nu als het donker is en er geen wind waait? Velen zeggen dat fossiele centrales ons dan de elektriciteit zullen bieden die we nodig hebben.

Maar het kan ook anders. In plaats van deze fossiele centrales kunnen we ook gebruik maken van thuiscentrales, kleine opwekkers van elektriciteit op gas. De grote meerderheid van Nederlandse huishoudens krijgt nu warmte van een HR-ketel of, voluit, hoogrendementsketel. De nieuwe generatie van deze ketels levert ook elektriciteit. Deze HRe-ketel, met de e van elektriciteitsopwekking, heeft een grote toekomst.

Die decentrale opwekking van elektriciteit in de woning is twee keer zo efficiënt als een moderne centrale, stoot de helft van de CO2 per kilowattuur uit in vergelijking met een gascentrale, en heeft slechts een kwart van de uitstoot van een kolencentrale.

Maar daarmee stoot de HRe-ketel nog altijd CO2 uit bij de productie van elektriciteit. Ook dat kan anders, namelijk door de HRe-ketel te voeden met groen gas. Een HRe-ketel gebruikt voor een gemiddeld huishouden jaarlijks circa 180 kubieke meter meer aardgas dan een HR-ketel en levert voor dit extra gasverbruik zo'n 1650 kilowattuur stroom. Als je nu als huishouden voor circa 18 euro per jaar groen gascertificaten koopt, heb je groene stroom en warmte. Zo wordt grijze stroom voor 1 eurocent per kWh groene stroom.

In verschillende projecten heeft GasTerra aangetoond dat de HRe-ketel in plaats van op de warmtevraag (zoals een HR-ketel nu doet) ook kan worden geregeld op basis van de elektriciteitsvraag. De warmte die vrijkomt, wordt dan tijdelijk opgeslagen in de ketel. Daarmee kan de HRe-ketel elektriciteit leveren op die tijdstippen dat de zonnepanelen en de windmolens dit niet kunnen doen. Bovendien wordt met een HRe-ketel groen gas met bijna 100% rendement omgezet in duurzame elektriciteit.

De provincie Gelderland en GasTerra werken momenteel aan een (subsidie)plan om de komende vier jaar 10.000 HRe-ketels bij huishoudens geplaatst te krijgen. Door deze grootschalige uitrol zal de prijs van de HRe-ketel fors dalen. Dat verhoogt de marktkansen voor deze innovatieve gastoepassing aanzienlijk. Nederland is toe aan een deze nieuwe stroom leverende verwarmingsketel.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium