Zoeken

Nederland kan beste EUland zijn voor energie intensieve industrie

Ton Spoor, Voorzitter VEMW: "Onderlinge afhankelijkheid van bedrijven moet groter worden"

Zijn bedrijven uit de energie-intensieve industrie nog enthousiast over Nederland als vestigingslocatie? Een gesprek hierover met Ton Spoor, voorzitter van VEMW, kenniscentrum voor zakelijke energie- en watergebruikers.

Hoe staat Nederland ervoor?

"In de sector bestaan hier gemengde gevoelens over. Nederland is een vanzelfsprekende vestigingslocatie met een markt van 500 miljoen mensen in het achterland en een uitstekende infrastructuur. Qua liquiditeit en diversiteit van suppliers heeft Nederland één van de betere handelsplatformen voor gas en elektriciteit; je kunt contractvormen kiezen die het beste bij je onderneming passen.

Aan de andere kant zien we dat de grote nieuwe investeringen van de energie-intensieve industrieën uitblijven. Het energie-prijsniveau in Europa is onaantrekkelijk, vergeleken met de VS en het Midden-Oosten."

Wat moet gebeuren om onze positie vast te houden?

"De infrastructuur rond industrie moet goed voor elkaar zijn. Ook de onderlinge afhankelijkheid van bedrijven moet groter worden, door middel van een betere integratie en het realiseren van kostenbesparingen. Dan kan Nederland in ieder geval de beste locatie zijn in Europa.

Gas blijft de komende jaren een belangrijke energiebron. Het is een relatief schone brandstof en heeft een heel mooi molecuul. Daar heb je niet zomaar alternatieven voor. Nederland heeft bovendien nog veel potentie om de bestaande gasvelden te benutten, zowel on- als offshore."

"Ga nou eerst aan de slag met proefboringen om te kijken of er een economische propositie voor schaliegas te maken is."

Is schaliegas voor u een optie?

"Daar hangt een heel groot vraagteken boven: hoe kunnen we dit op een verantwoorde manier doen? Maar we weten überhaupt niet of schaliegasboringen wel mogelijk zijn in Nederland. Daarom zeggen we vanuit VEMW: ga nou eerst aan de slag met proefboringen om te kijken of er een economische propositie voor schaliegas te maken is."

WKK-installaties hebben het zwaar. Is er nog een toekomst voor hen?

"Sommige types kun je niet zomaar afzetten omdat zij de stoom produceren waar het bedrijfsproces op draait, en die ook elektriciteit opwekken. Verder zoeken bedrijven meer flexibiliteit op dit vlak. Maar inderdaad is het nu lastig voor WKK, door de lage elektriciteitsprijs. Die kan echter snel veranderen. De overheid staat in ieder geval niet klaar om een subsidiepot open te trekken.

We moeten niet vergeten dat WKK een prachtige toepassing is die helaas last heeft van het spanningsveld tussen de gas- en elektriciteitsprijs. De relatief lage kolenprijs is daar deels debet aan, naast het slechte functioneren door het ETS. Wij zijn daarom bezig met de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en VNO-NCW om internationaal tot een beter systeem te komen."