Zoeken

Nederland moet meer doen om ontbossing tegen te gaan

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen: "Ontbossing volgens IPCC goed voor kwart totale emissies"

Na het Vijfde Rapport van het Klimaatpanel IPCC, afgelopen week in Berlijn vastgesteld, weten we het zeker: broeikasgasemissies blijven toenemen, ook steeds meer in ontwikkelingslanden en de aanpak van de emissies kost de economie weinig groei. Maar de aanpak werkt alleen maar als landen gezamenlijk maatregelen nemen. Op elkaar wachten heeft geen zin, maar alleen de Europese economie vergroenen heeft dat evenmin.

Daarom is het belangrijk dat we in elk geval massaal werk maken van de aanpak van de emissies uit de internationale bos- en landbouwsector. Volgens het IPCC is dat goed voor een kwart van de mondiale emissies. Het gaat om uitstoot van CO2, methaan en N2O door ontbossing, landbouw en veengebieden.

Nederland speelt in die ketens een belangrijke rol als een van de grootste importeurs van palmolie, soja, koffie en door onze eigen landbouwsector. We kunnen invloed uitoefenen omdat we in die keten zo'n belangrijke rol spelen. Een manier daarvoor is om vooral te importeren uit landen die minder emissies uit die sectoren hebben en ontbossing tegengaan. Bedrijven als Unilever en H&M hebben al ‘no-deforestation' beleid geformuleerd. Op die manieren ontstaat de gewenste gezamenlijke mondiale aanpak en slaan we meerdere vliegen in een klap:

§ productievere, duurzame landbouw en verbetering van de landbouwgronden is belangrijk voor de vergroting van de voedselzekerheid

§ klimaatmaatregelen in de land- en bosbouw, inclusief bebossing, bescherming van mangrovebos en CO2-vastlegging in de bodem, gaan samen met de maatregelen ter bescherming tegen al optredende klimaatverandering (onder andere verdroging, zeespiegelstijging) en leiden tot economische groei in ontwikkelingslanden en behoud van biodiversiteit; dat noemt men ‘climate smart agriculture'.

Het haalbaar potentieel van CO2-reducties in deze sector is groot: 0,5-11 gigaton CO2, waarvan een derde minder dan $ 20 per ton kost.

Eerder berichtte ik over het Nederlands REDD+ Business Initiative dat bosbeschermingsprojecten doet, scherpere klimaatdoelen wil en er voor pleit dat CO2-credits voor het beschermen van tropisch bos (REDD-credits) verhandeld mogen gaan worden op de Europese CO2-markt. Nu de EU haar klimaatpakket voor 2030 aan het formuleren is, zou het goed zijn om toe te staan dat een vast gedeelte van de benodigde reducties, bijvoorbeeld 10 procent, afkomstig mag zijn van REDD+. Er is becijferd dat er nog maar 3 procent van de benodigde 12 miljard is geïnvesteerd om REDD rendabel te maken. Het is belangrijk om dat snel te veranderen, want de ontbossing gaat maar door.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales