Zoeken

"Nederland moet potentieel schaliegas benutten"

Noé van Hulst, directeur van de Energy Academy Europe, vindt dat ons land het potentieel van schaliegas moet gaan onderzoeken. Schaliegas is weliswaar controversieel, maar biedt volgens Van Hulst ook kansen.

"Nederland moet serieus onderzoeken wat het potentieel is voor de winning van schaliegas. Juist onze positie als gasland maakt ons bij uitstek geschikt om hierin voorop te lopen en onze positie verder te versterken. Vergeet niet dat Nederland de 8e gasproducent ter wereld is en nummer 2 in Europa." Dat zegt de directeur van de Energy Academy Europe, Noé van Hulst. "Schaliegas is een stille revolutie in de energiewereld. De Verenigde Staten zijn er van een importeur exporteur mee geworden en hebben 600.000 banen gecreëerd. China gaat nu ook op grote schaal schaliegas ontwikkelen. In ons land is het goed mogelijk dat er substantiële reserves aan schaliegas onder de grond liggen. Met alle positieve effecten op betalingsbalans, banengroei en aardgasbaten. Nederland en Europa kunnen het zich niet veroorloven om dergelijke kansen te laten liggen."

Controversieel

Schaliegas is controversieel in Nederland, vooral in de Brabantse steden Haren en Boxtel, waar het Britse Cuadrilla zijn eerste proefboringen wil doen. Omwonenden vrezen overlast en vervuiling van het grondwater. Maar volgens Van Hulst zijn deze zorgen te ondervangen. "Begrijp me goed, de industrie kan in Nederland niet volstaan met een houding van ‘wij zorgen wel dat het goed komt, gaat u maar rustig slapen'. Er zijn strikte milieuregels nodig (conform de "Golden Rules" die door het IEA worden bepleit), overheidstoezicht en monitoring door onafhankelijke deskundigen. Omwonenden eisen terecht dat bedrijven volledige transparantie geven in het gebruik van chemicaliën en dat er geen effect mag zijn op de waterkwaliteit. Het gebruik van die chemische middelen moet tot een minimum worden teruggedrongen, mede door gerichte onderzoekprogramma's. Ook vind ik dat een deel van de baten van het schaliegas naar de lokale bevolking moet zodat het hele gebied uiteindelijk beter af is."

Tegelijkertijd, zegt Van Hulst, gebruiken mensen die tegen schaliegas zijn vaak het beeld van dingen die mis zijn gegaan in de Verenigde Staten. "Het is ondenkbaar dat dit in Nederland zou gebeuren. Met onze ruim 50 jaar ervaring in gaswinning en sterke positie in watermanagement zijn wij juist in een prima positie om dit milieubewust te doen. Daarnaast moeten we natuurlijk hard inzetten op het verder terugdringen van de CO2-footprint via schoner maken van gas (groen gas en dergelijke), duurzame energie en uiteindelijk ook afvang en opslag van CO2."

Best practice

Volgens Van Hulst zijn er grote mogelijkheden voor Nederland energiekennisland om zijn kennis in gaswinning te exporteren naar nieuwe gaslanden als Tanzania en Mozambique. Zij hebben hun eigen gasbel en willen weten hoe je deze op een verantwoorde manier wint. Nederland kan ze vertellen hoe ze de infrastructuur daarvoor moeten opzetten. Daarbij kunnen we ze ook behoeden voor de valkuilen waar wij in zijn gevallen, zoals de ‘Dutch Disease', de verkeerde besteding van gasinkomsten waar we ook leergeld mee betaald hebben. De Energy Academy Europe, waar ik directeur van ben, wil een bijdrage leveren aan het sterker positioneren van Nederland energiekennisland."

"De hele wereld zet vol in op gas", aldus Van Hulst. "Azië, Afrika en Amerika zien gas als een fantastische energiebron die kan helpen in de transitie naar een duurzame energiehuishouding en ook een ideale partner is voor de balancering van het groeiende aandeel wind- en zonne-energie. Gas is de minst vervuilende van de fossiele brandstoffen en de voorraden zijn enorm. Maar gasland Nederland is nog wat aarzelend op het gebied van schaliegas. We moeten kiezen of we op dit gebied gidsland willen zijn in Europa, of dat we anderen voor ons de technieken laten ontwikkelen. Maar in dit laatste geval laten we in mijn ogen wel een heel grote kans lopen en dat zou jammer zijn, gelet op onze huidige sterke positie."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium