Zoeken

Nederlander leeft met de illusie dat onze energie schoon is

Auteur

John Kerkhoven

Omschakeling naar duurzame energie nog ver weg

In mijn vorige column schreef ik over hoeveel Nederlandse burgers, scholieren en studenten weten over energie. En hoe dit beeld vertekend is door de media. In een onderzoek door Blauw Research in opdracht van GasTerra en Quintel Intelligence onder ruim 1000 burgers en 1000 scholieren/studenten is op meerdere manier berekend hoe groot die vertekening is. U kunt het persbericht en het volledige onderzoek hier lezen.

Een voorbeeld. Er werd in het onderzoek de volgende vraag gesteld: "Wat is de bijdrage van een energiebron aan het totale energieverbruik in Nederland?" De uitkomst is dat de gemiddelde Nederlander denkt dat de bijdrage van kern-, zon- en windenergie tientallen malen groter is dan die in werkelijkheid is.

Daarentegen denkt de gemiddelde Nederlander dat we veel minder olie en gas gebruiken dan we in werkelijkheid doen. De onderstaande grafiek laat de uitkomsten van het onderzoek zien (de getallen zijn afgerond).

Bron: Bewustwording energietransitie, Onderzoek naar kennis en imago omtrent energietransitie. Oktober 2011. Door Blauw Research i.o.v. Quintel en GasTerra. Het volledige onderzoek kunt u hier lezen.

Vragen we naar de interesse in het onderwerp energie en energiebronnen, dan blijkt 24% van de scholieren, 36% van de burgers en 47% van de studenten interesse te hebben in het onderwerp. Sterker nog, uit het onderzoek blijkt dat we denken best wel veel van dit onderwerp te weten.

Bron: Bewustwording energietransitie, Onderzoek naar kennis en imago omtrent energietransitie. Oktober 2011. Door Blauw Research i.o.v. Quintel en GasTerra

We overschatten onszelf. Het besef dat we nog voor 92% op fossiele brandstoffen leven bestaat nauwelijks. De illusie daarentegen dat we met wind-, zon- en kernenergie - met meer dan 30% veronderstelde bijdrage - ruim op weg zijn naar een energietransitie wel.

Wellicht is het interessant voor u om het meest recente rapport van de Stichting Natuur en Milieu te lezen "Ranking the Stars". Daarin komt een onthutsend beeld van Nederland aan de orde, op basis van internationaal onderzoek, als een van de allervuilste en minst duurzame landen van Europa. Veel voormalige Oostblok en Zuidelijke landen, landen die wij traditioneel graag de les lezen, doen het veel beter.

Maar eigenlijk is het misschien ook wel logisch. Als je leeft met de illusie dat je goed bezig bent dan is de noodzaak om echt iets te doen er ook niet. En als je denkt dat we dit land voor ruim 30% op kern-, zon en windenergie draaien en de werkelijkheid is dichter bij 1%, dan negeer je zo'n rapport van Natuur en Milieu toch gewoon? Het kan toch niet waar zijn dat je er als Nederlander een factor 30 naast zit?

Misschien toch nog eens oefenen met http://www.energietransitiemodel.nl/ voordat we bij de volgende enquête naar het kennisniveau van de Nederlander op het gebied van energie weer zo door de mand vallen?

Volg ons op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.