Zoeken

nieuwe industrieën door goedkope stroom uit wind en zon

Auteur

John Kerkhoven

John Kerkhoven: "Goedkope stroom laat het vliegwiel de goede kant op draaien"

Enige maanden geleden zette Alliander-CEO Peter Molengraaf me op het spoor van gratis stroom. Als de zon schijnt en de wind waait krijgen we in de toekomst vaker meer stroom dan we nodig hebben. Dat kan zorgen voor serieuze problemen. Maar het is ook een grote kans!

Bij overschotten aan zon- en windstroom daalt de prijs van elektriciteit richting nul of wordt zelfs negatief en word je betaald voor stroomgebruik. Je kunt dan overwegen om die goedkope stroom op te slaan (in batterijen of warmte/koudebuffers), je kunt stroom omzetten naar gas (waterstof of zelfs methaan) of als dit te duur blijkt te zijn kun je windmolens of zonnepanelen afschakelen. Zie dit onderdeel van het Energietransitiemodel voor meer informatie.

Maar deze technocratische oplossingen voor een overschot aan wind- en zonnestroom houden geen rekening met de inventiviteit en ondernemingsgeest van mensen. Als je (praktisch) gratis energie hebt, dan kun je dingen doen en producten maken die te duur zijn bij de huidige stroomprijzen.

De Duitsers hebben dat natuurlijk allang begrepen en zetten vol in op de Energiewende. Je vraagt een extra financiële bijdrage van je burgers (elektriciteit wordt duurder). Daardoor krijg je goedkopere stroom op steeds meer momenten. Door die goedkope stroom kunnen bestaande industrieën beter concurreren op de wereldmarkt en ontstaat er ook nieuwe economische activiteit. Daardoor ontstaat er weer meer werkgelegenheid en worden mensen beter betaald voor hun werk. Zo is die extra financiële bijdrage ineens niet meer zo'n issue. Want het vliegwiel draait de goede kant op.

““In het Energietransitiemodel komen we uit op 1.000 tot 1.500 uur gratis stroom””

Zaten de Duitsers in 2010 qua piekcapaciteit op ruim 25.000 megawatt wind op land en 25.000 megawatt zon, de prognoses zijn dat ze al voor 2020 meer dan 50.000 megawatt wind op land en zee en meer dan 50.000 megawatt zon hebben staan. In diezelfde periode gaan we in Nederland ook duizenden megawatt wind en zon installeren. TenneT is voornemens om voor 2020 de interconnectiecapaciteit met Duitsland uit te breiden van 4.500 megawatt tot ergens tussen de 6.500 en 8.500 megawatt.

Wat betekent dit voor Nederland? Als we aan het Energieakkoord scenario in het Energietransitiemodel de nieuwe situatie van 6.500 - 8.500 megawatt interconnectiecapaciteit met Duitsland toevoegen (we gaan in dit scenario uit van 8.500 megawatt), dan komen we in een voorzichtige schatting bij lichte economische groei uit op ruim 1.000 - 1.500 uur waarin de stroom gratis is of zelfs een negatieve prijs heeft in 2020.

Vijftienhonderd uur. Dat is bijna net zoveel als het aantal uren dat iemand met een 40-urige werkweek op jaarbasis werkt! Wat kun je allemaal doen met zoveel uren (bijna) gratis energie?

Overigens: als er veel nieuwe economische activiteit ontstaat, dan is de energie natuurlijk niet meer (bijna) gratis. Maar wellicht zien we ook dan de zin ervan in om nog meer in te zetten op wind- en zonnestroom, zodat we nog meer economische activiteit krijgen.

John Kerkhoven is Managing Partner bij Quintel Intelligence en het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.