Zoeken

Overheid moet duurzaam inkopen

Bedrijvenplatform De Groene Zaak wil dat de overheid haar inkoop- en aanbestedingbeleid structureel verduurzaamt.

#margahoek
De vereniging schrijft momenteel een advies over duurzaam inkopen aan staatssecretaris Joop Atsma van Milieu. Het platform doet dat in samenwerking met VNO-NCW, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak: "We zijn eerder met een aantal ondernemingen bij de staatssecretaris op bezoek geweest om onze boodschap over te brengen. De Groene Zaak ziet de overheid haar doelstellingen sneller, beter en goedkoper realiseren door een groter beroep te doen op de markt en door substantieel méér duurzaam in te kopen. De circa 60 miljard euro aan overheidsinkopen moet wel veel effectiever benut moet worden dan nu gebeurt."

Volgens Hoek moet duurzaam inkopen onderdeel worden van de Green Deal met de samenleving, die het ministerie van ELI beoogt. Hierbij moet de overheid ‘door een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid ruimte scheppen voor de inbreng van ‘duurzame koplopers'.

De Groene Zaak vindt dat investeringsstabiliteit cruciaal is voor duurzame financiering en daarmee duurzaam ondernemerschap. Hoek: "Dat het kabinet het aantal subsidieregelingen aanpakt is te begrijpen. Subsidies kunnen ook verlammend werken. Maar wij vinden ook dat er dan een nieuw financieringsinstrumentarium nodig is, omdat die nieuwe, innovatieve business cases over de drempel moeten worden geholpen. Die hebben te maken met een hoger risico en een langere investeringstermijn."

De Groene Zaak wil de verduurzaming van de Nederlandse economie versnellen. Een economie die uiteindelijk volledig gebaseerd is op duurzame innovatie. Het platform, waarin zich bijna honderd bedrijven hebben verenigd, zegt daarvoor een constructieve dialoog te zoeken met politiek, overheid en stakeholders. "De noodzaak van de verduurzaming van de economie wordt steeds duidelijker", meent Hoek.

Volgens de business principles van De Groene Zaak, uitgangspunten van de founding fathers, is er op termijn maar één businessmodel winstgevend: een duurzaam businessmodel. "De Groene Zaak voert nu een lobby met betrekking tot vijf thema's: inkoop en aanbesteding, energie, grondstoffen, financiering en duurzame mobiliteit. Inkoop en aanbesteding is vanaf het begin een heel prominent thema geweest", zegt Hoek.

Duurzaam inkopen

Hoek geeft toe dat de versnelling van de verduurzaming van de economie nog niet van de grond is gekomen. "Dit is jammer, omdat de noodzaak hiervan steeds duidelijker wordt. De beleidsmaatregelen op het gebied van duurzaamheid laten de laatste jaren een zwalkend beeld zien en dat komt die verduurzaming ook niet ten goede."

Volg ons op Twitter: @energiepodium