Zoeken

Parlement en Commissie neigen naar één lijn schaliegas EU

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66): "Schaliegas niet bij voorbaat afwijzen"

Het Europees Parlement stemt aanstaande woensdag (21 november) over de rapporten van zijn industrie- en milieucommissies over de mogelijke winning van schaliegas in de EU. Daarbij gaat het om een gas dat vrijkomt door horizontaal te boren in steenlagen (‘fracken'), waarbij onder hoge druk water en chemicaliën in deze steenlagen wordt gespoten.

Het zo goed als vast dat een parlementsmeerderheid schaliegas ziet als een belangrijke nieuwe energiebron voor Europa. In één adem wordt daar wel aan toegevoegd dat de winning van schaliegas onder de meest strenge gezondheids-, milieu- en veiligheidsvoorwaarden zal moeten gebeuren. Het parlement is het in grote meerderheid eens over het motto ‘safety first'.

Daarmee zit het parlement op één lijn met de Europese Commissie, die meent dat daarvoor geen nieuwe EU-wetgeving nodig is. De Commissie is namelijk van oordeel dat onconventionele koolwaterstofprojecten, waarbij gecombineerd gebruik wordt gemaakt van technologische processen als horizontaal boren en hydrofracturering, van de planfase tot en met winning onder de Europese milieu-, gezondheids- en veiligheidsregels vallen. Concreet wijst zij erop dat er maar liefst 36 rechtsinstrumenten op het schaliegasdossier van toepassing zijn en 8 (bindende) Europese richtlijnen.

In september had de Commissie al aangegeven tegen een Europees verbod op schaliegas gekant te zijn. In een eerdere resolutie van de industriecommissie van het parlement werd gezegd dat de "schaliegasrevolutie gepaard moet gaan met een maximum aan transparantie en informatie aan de burgers". De Poolse rapporteur Boguslaw Sonik van de milieucommissie en opsteller de resolutie verklaarde onlangs, dat schaliegas de gelegenheid moet krijgen zijn commercieel nut te bewijzen. Voor Polen met grote schaliegasreserves betekent het een unieke kans om zijn 70 procent afhankelijkheid van Russisch gas aanzienlijk terug te schroeven.

Reactie Gerben-Jan Gerbrandy (D66): "Onduidelijk of schaliegas positieve of negatieve rol zal spelen"

Ook Europarlementslid Gerben-Jan Gerbrandy (D66), lid van de fractie van liberalen en democraten, staat niet bij voorbaat afwijzend tegenover schaliegas. Gerbrandy: "Aardgas is een goede transitiebrandstof om in de overgang naar echte duurzame energie kolen te vervangen. Schaliegas kan die rol ook spelen."

Maar ook hij blijft voorzichtig: "Eerst zal aangetoond moeten worden dat schaliegas op een verantwoorde manier kan worden gewonnen én dat bij winning en verbranding uiteindelijk niet veel meer CO2 vrijkomt dan bij conventioneel gas. We weten, hoe dan ook, dat we uiteindelijk naar een wereld moeten die voor 100 procent op duurzame energie draait. Dat doel moeten we voor ogen houden. Of schaliegas daarin een positieve of negatieve rol zal spelen, is nog niet duidelijk. Pas als blijkt dat schaliegas in Europa gewonnen kan worden zonder negatieve gevolgen voor mens, natuur en milieu kunnen we daarmee doorgaan. Momenteel lopen de onderzoeken nog."

Gerbrandy ziet een snelle ontwikkeling naar duurzame energie als de beste garantie voor Europese energie-onafhankelijkheid van Rusland, maar ook van andere gas- en olie-exporterende landen: "Schaliegas zou daarin eventueel ook een rol kunnen spelen. Veel belangrijker is het tot stand brengen van een echt Europees energiebeleid. Nu laten de EU-landen Rusland door interne verdeeldheid en verdeel- en heersspel spelen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium