Zoeken

Philips probeert grondstofketen te sluiten

"Producten voor 2015 de helft zuiniger, twee keer zoveel recycling"

De uitputting van de natuurlijke hulpbronnen op onze planeet dwingt tot nadenken over een beter gebruik daarvan. Het gaat daarbij niet alleen om energieschaarste, maar ook over materiaal(her)gebruik. Voor velen is het huidige model van produceren en weggooien niet langer houdbaar. Zij pleiten voor het sluiten van de materiaalkringloop. Een bekend concept is Cradle to Cradle (C2C) van architect William McDonough en chemist Michael Braungart. Het is een designstroming die productie en consumptie wil benaderen als een natuurlijk proces, waarbij geen afval ontstaat. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van materialen die in de biologische kringloop kunnen worden geabsorbeerd of die veilig gerecycled worden.

Schoner en zuiniger

Een bedrijf dat al langere tijd serieus werk maakt van dergelijke concepten, is Philips. Robert Metzke is Senior Director van het Philips EcoVision Program: "Wij willen mensen in staat stellen beter en gezonder te leven met milieuvriendelijker alternatieven. Dat heeft een sociale kant, maar ook ecologische componenten, namelijk energieverbruik en materiaalgebruik. Als onderdeel van ons EvoVision programma willen voor 2015 onze producten 50% energiezuiniger maken en de hoeveelheid gerecycled materiaal in onze producten verdubbelen. Ook willen we aan het einde van de productlevenscyclus twee keer zoveel van onze eigen producten recyclen."

Een van de manieren om die doelstellingen te bereiken is Ecodesign, waarbij vanaf de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de gehele levenscyclus van een product en de daarin verwerkte materialen. Metzke: "De doelstelling daarvan is de ecologische voetafdruk van onze producten te verbeteren, kleiner te maken. Daar hebben we meetbare doelstellingen voor. Om dat te realiseren proberen we alle nieuwe inzichten en technologieën mee te nemen. C2C hoort daar ook bij. Het is een theoretisch kader voor het beschrijven van technologische en biologische kringlopen, maar het geeft ook concrete handvaten voor het ontwerpen van producten. Het reikt ideeën aan waarmee we onze ontwerpers en ontwikkelaars enthousiasmeren en op pad sturen. In alle business groups van onze Consumer Lifestyle afdeling hebben wij producten die door C2C geïnspireerd zijn."

Een goed voorbeeld is de Green Performer, een stofzuiger die zo goed als pvc vrij is, voor 50% gemaakt van gerecycled plastic en voor 25% uit bio-plastic. En hij is ook 35% energiezuiniger. Metzke: "C2C-producten zijn echter moeilijk te certificeren. Het kan misschien wel voor tapijttegels, maar niet voor televisies met al zijn toeleveranciers en duizenden onderdelen. Waar het om gaat is dat je probeert stofkringlopen te sluiten."

Philips betaalt energierekening

Duurzame productie en het sluiten van de materiaalkringloop is volgens Metzke niet alleen een kwestie van innovatie: "Je kunt blijven innoveren tot je een ons weegt, maar uiteindelijk zijn ook nieuwe verdienmodellen en systeemveranderingen nodig. Om een voorbeeld te geven: wereldwijd wordt eenvijfde van de elektriciteit gebruikt voor verlichting. Daarvan wordt 95% omgezet in warmteafval. LED-lampen kunnen dat probleem verhelpen, maar ze zijn duurder. We moeten daarom naar een andere marktbenadering en verdienmodellen toe. Philips heeft een concept ontwikkeld waarbij we geen lampen verkopen, maar licht. Dat houdt onder meer in dat wij binnen een verlichtingsproject de lampen in eigendom houden en na een aantal jaren weer terugnemen en we betalen de energierekening als prikkel om te blijven innoveren."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium