Zoeken

Postcoderoos niet genoeg voor investeringen corporaties

René van Genugten, Aedes: "Belastingkorting geeft onvoldoende investeringszekerheid"

De ‘postcoderoos', de regeling die investeerders in decentrale, duurzame energieproductie korting op de energiebelasting geeft, is een ongeschikte stimulans voor investeringen door woningcorporaties. Dat stelt René van Genugten, beleidsmedewerker bij Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Aedes publiceerde onlangs een onderzoek waaruit dit zou blijken.

In een brief aan minister Kamp van Economische Zaken schrijft Van Genugten dat de regeling onvoldoende investeringszekerheid biedt. De energiebelastingkorting is volgens hem te laag en bovendien niet langdurig genoeg voor een gezonde business case. Ook is de afhankelijkheid van energiebedrijven volgens Aedes te groot. Van Genugten: "Wij hebben een SDE-regeling nodig. Geen belastingkorting, maar subsidie."

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in de Tweede Kamer gezegd de postcoderoos te willen houden. Wat vindt u van die uitspraak?
"Toen hij dat zei, had hij ons onderzoek nog niet. Dat is een keihard, goed onderbouwd rapport waarin die conclusie dat de postcoderoos voor de sociale huursector niet werkt, onontkoombaar is. Overigens pleiten wij niet voor afschaffing van de postcoderoos, maar voor een oplossing die werkt voor de huursector."

Waarom vindt u het belangrijk dat corporaties met de postcoderoos kunnen investeren in decentrale energie?
"Neem de flatgebouwen die wij verhuren. Daarin wonen mensen, over het algemeen huurders met een laag inkomen, die nu niet kunnen profiteren van alle voordelen van zonne-energie. De meesten van hen hebben immers geen eigen dak. Samen met duurzaamheidsorganisaties het Klimaatverbond, de DE Koepel en E-Decentraal hebben we in het Energieakkoord geprobeerd iets voor hen te regelen. Met de postcoderoos kun je voor hen ergens anders in de buurt een zonneproject opzetten. Maar aan de onderhandelingstafel hebben zij ervoor gekozen de maatregel te stoelen op een belastingkorting, in plaats van een subsidie. Daar was ik niet gelukkig mee. Politiek is dat zo onzeker, dat er te weinig investeringszekerheid is. Overigens was tijdens de onderhandelingen al duidelijk dat de postcoderoos in de huursector niet zou gaan werken. Vandaar dat in het Energieakkoord is afgesproken dat er nog onderzoek zou volgen voor de huursector. Dat onderzoek hebben we nu gedaan."
““Zeer lastig om de afgesproken 2,4 miljoen corporatiewoningen naar energielabel B te brengen””

Verhuurdersheffing remt energiebesparing
Aedes maakt zich zorgen over de investeringsruimte van woningcorporaties. Dit komt vooral door de verhuurdersheffing, een extra belasting van € 1,7 miljard op hun activiteiten.

Sinds kort is er een subsidie van € 395 miljoen beschikbaar voor investeringen in energiebesparing van corporatiehuizen. Is dat genoeg?
"Woningcorporaties moeten door de verhuurdersheffing in totaal structureel rond de € 1,4 miljard afdragen. Dat is ongeveer één achtste van de totale omzet die het Rijk als cash uit de onderneming trekt. Voor investeringen in bijvoorbeeld energiebesparing hebben corporaties dat geld hard nodig. De € 395 miljoen aan subsidie voor dit doel is beschikbaar over de periode tot 2017. Die twee bedragen staan in geen verhouding tot elkaar. Niettemin verwacht ik dat de maatregel een positief effect zal sorteren. De subsidie is net het duwtje dat een plan nodig heeft om haalbaar te zijn."

Denkt u dat corporaties de doelstelling halen om in 2020 2,4 miljoen sociale huurwoningen naar gemiddeld energielabel B te brengen?
"Het gebrek aan financieringsruimte door de heffing maakt dat zeer lastig. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet halen. Wie geen geld heeft, moet slim zijn. Eén van de mogelijkheden is de kosten van de investeringen zo ver te drukken, dat ze wél betaalbaar zijn. Dat kan door op industriële schaal en gestandaardiseerd te renoveren. Een andere mogelijkheid is de investering in energiebesparing te financieren uit het geld dat huurders besparen doordat hun energierekening daalt. In plaats van een energierekening zouden de huurders dus een extra rekening van de woningcorporatie betalen."

Hoe groot is de bereidheid van huurders om daaraan mee te doen?
"Huurders krijgen de garantie dat hun woonlasten met een bepaald bedrag dalen of gelijk blijven, en krijgen daarvoor een energiezuiniger huis met hoger wooncomfort. Als je dat verhaal vertelt, zijn huurders geïnteresseerd."

Om een gemiddeld corporatiehuis op energielabel B te krijgen, zijn onder meer dubbel glas, spouw- vloer- en dakisolatie en een hoogrendementsketel nodig, aldus Van Genugten. "En het is nu zo gunstig om zonnepanelen op een huis met eigen dak te leggen, dat er weinig redenen zijn om dat niet te doen."