Zoeken

Prominente Nederlanders voor vergaand energiebeleid

John Kerkhoven: "Deelnemers TV-programma WattNu?! tonen dat energietransitie moet en kan"

In het kader van het TV-programma 'Watt Nu?!' op RTL-Z hebben 24 prominente Nederlanders*, gebruikmakend van het Energietransitiemodel, hun visie op de energietoekomst van Nederland in 2030 gegeven. Het blijkt dat zij hetzelfde denken over de energietransitie: het moet en het kan.

Energietransitie moet:

Eigenlijk zijn alle deelnemers aan ‘Watt Nu?!' het er over eens dat CO2-reductie moet en dat ons percentage duurzame (of hernieuwbare) energie fors hoger moet worden. CO2-reductie (t.o.v. 1990) in hun scenario's varieert van -19,5 % tot -97,5 % met een gemiddelde realisatie in het scenario van -51,5 %. Het percentage duurzame energie varieert in de scenario's tussen 15,5 % - 97,5 % met een gemiddelde gerealiseerde waarde van 36 %.

De meeste deelnemers zetten hoog in, vanuit de drieledige gedachte dat klimaatverandering een realiteit is, dat de vervuiling echt moet worden teruggedrongen en dat we toe moeten naar een samenleving die de aarde niet uitput. En zelfs de meest conservatieve deelnemers gaan toch nog voor bijna 20% C02-reductie t.o.v. 1990 (2010 situatie is +8% CO2 stijging t.ov. 1990) en ruim 15% duurzame energie (2010 situatie +4%).

Energietransitie kan:

Door maatregelen te nemen in het Energietransitiemodel hebben de deelnemers aan ‘WattNu?!' aangegeven hoe ze energietransitie willen vormgeven. Door efficiëntieverbeteringen en besparingen in alle verbruikssectoren (industrie, huishoudens, transport, etc.), dalende kosten voor hernieuwbare energie en stijgende fossiele prijzen verwachten de meeste gasten dat de energietransitie ook nog eens een middel is om de kosten in de hand te houden. In een land met een nauwelijks groeiende economie erg belangrijk.

De belangrijkste maatregelen en ontwikkelingen op een rijtje:


Nu deze 24 prominente Nederlanders hebben aangeven dat Energietransitie moet en kan, is de volgende vraag: willen we het ook? Het is waarschijnlijk net als met roken. Nog steeds is een groot deel van de bevolking niet bereid om te stoppen. Het veranderen van je levenswijze is voor velen eerder bedreiging dan kans.

In de komende columns zal ik verder ingaan op de implicaties van "Het Nieuwe Referentiescenario 2030". Thema's die we zullen illustreren met behulp van het Energietransitiemodel zijn:


U kunt alle ‘WattNu?!' scenario's terugvinden op http://www.energietransitiemodel.nl/ bij het professionele model onder het kopje "Start met een bestaand scenario". Half juli komt er ook een nieuwe release van het energietransitiemodel met daarop het Nieuwe Referentiescenario. U kunt alvast een voorproefje van deze release en het Nieuwe Referentiescenario zien op onze beta-server http://beta.et-model.com/scenarios/28493

Volg ons op Twitter: @energiepodium

*De 24 deelnemers aan Wattnu?! zijn:

Energiesector:

Ewald Breunesse, manager Energietransitie Shell

Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra

Hans Alders, voorzitter Energie Nederland

Jeroen de Haas, directeur Eneco

Peter Molengraaf, CEO Alliander

Politiek:

Jolande Sap, lijsttrekker GroenLinks

Paulus Jansen, woordvoerder Energie SP
René Leegte, woordvoerder Energie VVD

Bedrijfsleven:

Anniek Mauser, Manager Duurzaamheid, Unilever

Bernard Fortuyn, Hoofd sector Energie, Siemens Nederland

Harm Post, directeur Groningen Seaports

Jan Borghuis, directeur GreenWheels

Pieter Verberne, General Manager Energy en Executive Vice President Industrial Chemicals, AkzoNobel

Stef Kranendijk, CEO Desso

Richard Kooloos, Directeur duurzame ontwikkeling, ABN AMRO

Romeo Malizia, COO Ballast-Nedam

Stef van Dongen, directeur Enviu

NGO's:

Marco Witschge, Directeur Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie

Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu

Vera Dalm, directeur Milieu Centraal

Wetenschap:

Jo van den Brand, Professor Natuurkunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Pier Vellinga, Directeur Kennis voor Klimaat

Ronald Rovers, Lector Hogeschool Zuyd

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.