Zoeken

Rein Willems samenwerking Nederlands sterkste sectoren kan gr

Boegbeeld Topsector Chemie Rein Willems noemt versnipperd techniekbeleid "grote hindernis"

"Groen gas heeft een grote toekomst in Nederland." Dat stelt voormalig Shell-directeur en boegbeeld van de Topsector Chemie Rein Willems. Hij ziet de inspanningen om van groen gas een grote industrie te maken als een belangrijk onderdeel van een toekomstige ‘biobased economy' in ons land.

Die ‘biobased economy' is een samengang van de sectoren energie, chemie en landbouw. Als hoofd van de topsector chemie werkt Willems aan het versterken van de bio-economie. "De Topsectoren zien een toekomst waarin Nederland veel beter gebruik maakt van zijn biologische materialen, zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk. Bioraffinage ontleedt groene grondstoffen in afzonderlijke componenten, die chemisch worden verwerkt. Zo kan de chemie medicijnen ontwikkelen. Biomassa zal, lager in de waardeketen, ook worden gebruikt voor chemie en het maken van slimme materialen. Veruit de meeste biomassa zal echter worden gebruikt voor groen gas. Deze toepassingen van biomassa vormen samen een nieuwe, kennisintensieve economie voor Nederland."

Nederland voorop

Voor ons land zijn de kansen goed, zegt Willems, omdat Nederland voorop loopt in de sectoren energie, chemie en landbouw. "Daarin blinkt Nederland internationaal uit. Wij hebben betere papieren dan onze buren. In 2050 moet Nederland wereldwijd bekend staan als hét land van de groene chemie, met op biomassa gebaseerde grondstoffen en met schone en duurzame productieprocessen."

In de innovatieagenda die de topsectoren onlangs hebben gepresenteerd aan minister Verhagen, staan dan ook vergaande doelen voor groen gas. De productie moet van 30 miljoen kubieke meter nu naar 300 miljoen in 2014, 3 miljard in 2030 en 30 miljard in 2050. Willems: "Voor 2014 ligt de sector aardig op koers. De doelen voor de jaren daarna zijn een enorme uitdaging."

Versnipperd technologiebeleid

Wel maakt Willems zich op een aantal punten zorgen. "Om de kansen die de biobased economy biedt te benutten, hebben we een krachtiger techniekbeleid nodig. We missen consistentie. De overheid is te veel gepolitiseerd, waardoor koerswijzigingen te snel op elkaar komen. We kunnen veel leren van een land als Duitsland, waar ondernemers er op kunnen vertrouwen dat afspraken jarenlang blijven staan. Gewone mensen zijn ook weinig op de hoogte van de kansen van de bio-economie. Ik mis betrokkenheid van het grote publiek. De Topsectoren willen die betrokkenheid versterken."

Volg ons op Twitter: @energiepodium