Zoeken

Rijksoverheid moet lokaal ruimte geven

Auteur

Redactie

“Laat mensen inzien dat de energietransitie hun huis comfortabeler maakt”, stelt de Amsterdamse wethouder Van Doorninck.

Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijk ontwikkeling en duurzaamheid in Amsterdam, wil dat inwoners zelf de meerwaarde van de transitie inzien: “Het gaat er om dat mensen inzien dat de energietransitie hun huis comfortabeler maakt.” De wethouder wil dat de landelijke overheid gemeenten de ruimte biedt om lokaal initiatieven te stimuleren. “In Amsterdam doen we het bottom-up: luisteren naar wat de burgers willen, maar aan de andere kant hebben we een top-downmanier: als een wijk van het aardgas af moet, zetten we alle energie en kracht vanuit de gemeente in om te zorgen dat dat gebeurt. “Het gaat er om dat mensen inzien dat de energietransitie hun huis comfortabeler maakt.

1911-EP-DEBAT-MARIEKE-VAN-DOORNINCK

Bekijk het gehele interview.

Dit interview is afgenomen tijdens het Energiepodium Debat op 25 november in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens de negende editie van dit evenement stond de vraag centraal: “Hoe slaan we de brug tussen het Europese en nationale klimaatbeleid en lokale duurzaamheidsinitiatieven?” De conclusie van de dag is dat een goede afstemming tussen de verschillende lagen essentieel is, maar de meningen verschillen over hoe dit kan worden bereikt.

Redactie