Zoeken

Roep om Europees onderzoek naar schaliegas

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij heeft schriftelijke vragen gesteld over de boringen naar schaliegas.

In zijn vragen noemt de CDA'er de boringen "Niet zonder risico, omdat in de Amerikaanse staat Pennsylvania het grondwater hierdoor ernstig vervuild is geraakt." Ook stelt hij dat grootschalige exploratie in zijn ogen pas door kan gaan nadat er duidelijkheid bestaat over de gevolgen daarvan. Daarnaast vraagt Van Nistelrooij aan economieminister Verhagen om steun voor dit onderzoek.

In een reactie stelt Van Nistelrooij niet negatief te staan tegenover schaliegas. "Schaliegas is nieuw in Europa. De kern van mijn vragen is: kun je het veilig winnen, zonder ongewenste milieueffecten als het verontreinigen van het grondwater of verzakkingen in de bodem? Ik vind dat er ook oog moet zijn voor de opbrengsten, het gaat immers om miljarden. Schaliegas kan zoveel opleveren, daar wordt je stil van. Daarom heb ik de Commissie ook gevraagd om onderzoek te doen naar nieuwe technologie, waarbij schaliegas zonder negatieve gevolgen kan worden gewonnen."

Volgens Van Nistelrooij moet er duidelijkheid komen over de chemicaliën die gebruikt worden bij de winning. "Daar moet je strenge eisen aan stellen. Ik vraag me ook af in hoeverre de boorvloeistoffen die worden gebruikt weer naar boven worden gehaald. Maar men kan mij overtuigen van de veiligheid."

Van Nistelrooij pleit niet voor een uniform Europees beleid op het gebied van schaliegas. "Dit gaat over techniek en technologie. Daar beslissen de lidstaten zelf over. Qua chemicaliën is er al een beleid voor stoffen die Europabreed verboden zijn. Maar over de vraag of er wel of geen schaliegas mag worden gewonnen, moeten de lidstaten hun eigen afwegingen maken. Men moet rekening kunnen houden met de omstandigheden. De grond waarin wordt geboord verschilt natuurlijk per locatie."

Volg ons op Twitter: @energiepodium