Zoeken

SPD Bondsregering leidt Energiewende slecht

Bij de Duitse verkiezingen draait veel om de Energiewende

De Energiewende is een hot topic in de Duitse verkiezingsstrijd. De stimuleringsmaatregelen van de Duitse regeringen van de afgelopen jaren hebben de duurzame energie-industrie in het land een enorme impuls gegeven. Tegelijkertijd zijn de kosten flink opgelopen. Dit aangezien het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) voor een looptijd van 20 jaar vaste leververgoedingen belooft voor stroom uit wind, zon en biomassa.

Ook voor de Nederlandse energiewereld staat veel op het spel. Het EEG heeft een grote uitwerking op onze energievoorziening. Op winderige en zonnige dagen vindt Duitse stroom zich een weg op het Nederlandse energienet, met gevolgen voor de Nederlandse energieleveranciers. Tot de verkiezingen op 22 september schrijft Energiepodium over de plannen van de vijf belangrijkste politieke partijen. Volgens de sociaaldemocratische SPD moet de Energiewende beter gemanaged worden.

SPD (Sozialdemokratsiche Partei Deutschland)

Ook de SPD is voorstander van de Energiewende. De partij is ervan overtuigd dat de Bondsregering van CDU/CSU en FDP met op weg is de "Energiewende gegen die Wand zu fahren". Om dat te verhinderen, willen de Sociaaldemocraten een ‘Management' voor de Energiewende in het leven roepen. Daarbij hoort een energieministerie, een Duitse Energieraad en een Bondsdagcommissie voor het thema energie. Bovendien wil de SPD in samenwerking met de spelers binnen de Energiewende een masterplan opzetten waarin aspecten als productie en verbruik van hernieuwbare energie, uitbreiding van de netten, opslagtechniek, het ter beschikking stellen van conventionele productiecapaciteiten en de mogelijkheden voor energie-efficiëntie samenkomen.

“Met een fundamentele hervorming van het EEG wil de SPD de uitbreiding van hernieuwbare energie langdurig zekerstellen en kosten begrenzen”

Kosten duurzaam kunnen dalen, dus minder subsidie

Belastingen voor industrie en bevolking zijn volgens het verkiezingsprogramma te vermijden, "zoals door de daling van stroombelasting." Met een fundamentele hervorming van het EEG wil de SPD de uitbreiding van hernieuwbare energie langdurig zekerstellen en kosten begrenzen. Technische innovaties op het gebied van duurzame energie zullen er volgens de SPD toe leiden dat de productiekosten op middellange- en lange termijn dalen. Dat maakt het mogelijk de aanleververgoeding van hernieuwbare energie stapsgewijs te verminderen.

De SPD is eveneens van mening dat de hernieuwbare energie meer verantwoordelijkheid voor stabiliteit op het net moet nemen. Om een krachtig Europees stroomnet te realiseren heeft Duitsland volgens de sociaaldemocraten meer grensoverschrijdende koppelpunten naar de buurlanden nodig. Ook wat de verzorgingszekerheid betreft, moet met Europese centrales rekening worden gehouden.

Over schaliegas en zegt de partij: "Wij willen afzien van fracking totdat alle risico's voor de gezondheid en het milieu beoordeeld en uitsloten zijn. Dit moratorium zal zo lang gelden tot frackingmethoden zonder het inzetten van giftige chemicaliën, die tot een schadelijke verandering van het grond- en drinkwater leiden, ter beschikking staan."

De in het slop geraakte Europese emissiehandel is te ‘reactiveren' om als centraal, markteconomisch instrument investeringen in energieefficiency te stimuleren."