Zoeken

Tekort aan technische jongeren gaat wringen in energiesector

"Werk intersectoraal aan om- en bijscholing"

Er worden zeker 150.000 technici te weinig opgeleid in Nederland tot 2016. Volgens Marsha Wagner van de Topsector Energie zullen de miljarden uit het Energieakkoord zorgen voor meer werkgelegenheid. In de energiewereld, die al kampt met ontgroening, kan dit tot krapte leiden.

In hoeverre is het tekort aan technisch geschoolde leerlingen een bedreiging voor de Nederlandse energiesector?
"Laat ik een kort overzicht geven. Op dit moment kampen vooral netwerkbedrijven met een tekort aan elektrotechnici op hbo-niveau. De industrie staat voor het besparen van energie te springen om technici. In de ict-sector, met de energiesector als belangrijk toepassingsgebied, is sprake van een groeiende mismatch tussen wat ict'ers kunnen en waaraan nu behoefte is. Ict-bedrijven hebben vooral ontwikkelaars nodig, maar die zijn moeilijk te vinden.


"In de toekomst zullen bedrijven in de energiesector meer last krijgen van een tekort aan mbo-technici. Als de miljarden uit het Energieakkoord echt geïnvesteerd gaan worden, leidt dat tot meer werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector. Dan zal het gaan wringen. Aan energie gerelateerde sectoren kampen met ontgroening. Daarnaast kiezen jongeren in het vmbo nog te weinig voor techniek. In het mbo is de Beroeps Begeleidende Leerweg geminimaliseerd door een tekort aan werkplekken voor jongeren bij bedrijven."

Speelt de branche hier voldoende op in?
"Bedrijven in de sector trekken er heel hard aan. Kijk bijvoorbeeld naar de netwerkbedrijven die nu in opleidingsprogramma's voor jongeren investeren. De installatiebranche is ook hard bezig en creëert ervaringstrajecten, samen met roc's. Er gebeurt dus van alles.


"Wel wordt er nog te sectoraal gedacht. Omdat bij de energietransitie ook zoveel andere branches zijn betrokken, moeten we juist toe naar een intersectorale aanpak. Daarom is het belangrijk dat we werknemers en werkzoekenden snel en intersectoraal om- en bijscholen. Als je nu naar een andere sector wil overstappen, kom je voor omscholing nog in een gat terecht. Dat komt doordat iedere branche z'n eigen opleidings- en ontwikkelingsfonds heeft."

““Er zijn voor een programma als Jet-Net nog veel meer bedrijven nodig, want er zitten scholen in de wachtkamer””

Hoe kan het technisch onderwijs aantrekkelijker worden gemaakt?
"Jongeren raken geïnspireerd door wat mensen over hun werk vertellen. Wil je als onderwijs jongeren voor techniek interesseren, dan moet je ze dus in verbinding stellen met mensen uit bedrijven in de technieksector. Met een programma als Jet-Net gebeurt dat al een aantal jaren voor havo- en vwo-leerlingen, maar nog niet genoeg. Er zijn voor dat programma veel meer bedrijven nodig, want er zitten scholen in de wachtkamer.


"TechniekTalent.nu, dat is opgericht om meer jonge mensen in de techniek te laten instromen, heeft een ambassadeursprogramma voor het vmbo. Daarbij vertellen ambassadeurs van bedrijven in de klas hoe het is om in de techniek te werken.

"Daarnaast werken we als Topsector Energie hard aan een intersectorale scholingspilot, samen met Build Up Skills. Dit is een afspraak uit het Energieakkoord. Aantrekkelijk van Build Up Skills is dat de partijen in dit consortium een model hebben ontwikkeld waarbij onderwijsmateriaal dat in een regio is gemaakt, beschikbaar komt voor alle regio's en voor zzp'ers."