Zoeken

Topsector Energie gaat verbinden en verzilveren

Manon Janssen, nieuw boegbeeld Topsector Energie: "Energieakkoord concreet maken en vermarkten"

Vanaf 2011 stond het werk van de topsector energie, een van de negen sectoren waarin Nederland wil uitblinken, in het teken van vormgeven van Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's). Nu komt het erop aan die projecten te verbinden, te verdiepen en ze te vermarkten. "Volgend jaar staan we op de Hannover Messe, de cleantechbeurs. Daar hopen we vele exportproducten te tonen. Dat kan alleen als we op de thuismarkt vooruitgang boeken."

Dat zegt Manon Janssen, CEO van Ecofys, sinds oktober boegbeeld van de topsector energie. Janssen heeft al enige ervaring in zulke gremia. Ze zat samen met Michiel Boersma, het vorige boegbeeld, de innovatietafel van het SER Energieakkoord voor. Ook is Janssen sinds 2011 lid van het regieteam energie.

““Veel partijen hebben ideeën, anderen het geld zonder tot elkaar te komen””

Bewijs bijdrage

De benoeming van Janssen markeert een nieuwe fase voor de topsectoren. Rond zeven deelterreinen zijn TKI's gevormd waarin 380 bedrijven, kennisinstellingen en NGO's aan 130 projecten samenwerken. In 2014 is daarvoor uit publieke en private middelen 273 miljoen euro beschikbaar. Daarmee moet ons land bewijzen dat de doelstellingen van het Energieakkoord worden gehaald.

"Ik wil niet verzanden in proces- of structuurdiscussies", zegt Janssen. "Innovatie staat niet op zichzelf. Ik vraag nadrukkelijk wél: ‘Wat word je bijdrage, wat wil je leveren voor de transitie naar een duurzame energievoorziening?' Ideeën en technologieën moeten uitvoerbaar en toepasbaar zijn. Alleen dan zet je het potentieel op de thuis- en exportmarkt in echte groei om."

Verbinding

Om de topsector aan te sturen, heeft Janssen enkele actiepunten opgesteld. "Veel partijen hebben ideeën, anderen het geld zonder tot elkaar te komen. Financiering zal gemakkelijker moeten worden. Ook landelijke wet- en regelgeving loopt soms niet synchroon met de Europese. Neem de afwijkende definities voor biomassa: is het afval of brandstof? Verder zal het werk veranderen. We moeten de juiste mensen voor toekomstige banen opleiden. Denk aan betere samenwerking tussen hogescholen en universiteiten met bedrijven voor stageplekken."

Verbinding en verdieping zijn voor Janssen sleutelwoorden, zeker bij thema's die meerdere topsectoren raken, zoals slimme netten en de biobased economy. Janssen rondt af: "Slimme netten houden niet op bij de grenzen, het is het ijs waarop we schaatsen. Daar moeten we via ‘load management' iets mee doen, anders kan overaanbod van wind en fotovoltaïsch tot korte ‘black-outs' leiden. Energie verbindt, we moeten meer met elkaar praten en snel aan de slag."