Zoeken

Trek de burgerbeweging voor

IJmert Muilwijk, Voorzitter ODE: "Stel aandelen voor bevolking beschikbaar"

De gemeente Tilburg wil dat minimaal de helft van de opbrengsten van windmolens naar burgers gaat. Dat verdient navolging, zegt IJmert Muilwijk, voorzitter van ODE (Organisatie voor Duurzame Energie).

Wat zijn volgens u nu de grootste uitdagingen voor de duurzame energiesector?

"Het draagvlak voor duurzame energie is in ons land onverminderd groot, net zo groot als in Duitsland en België waar op dit moment al respectievelijk 37,5 gigawatt en 3 gigawatt vermogen aan zonnepanelen staat opgesteld. Wij hebben in september dit jaar de mijlpaal van één gigawatt bereikt. Dat is voor 70 procent door burgers opgebracht. Doorslaggevend zijn de zekerheid om de investeringen in zonnestroom binnen redelijke termijn terug te verdienen en de fysieke ruimte voor zonnepanelen en windturbines. Snel gaat het niet. We moeten nu handen en voeten geven aan het grote draagvlak."

““Het gaat niet alleen om geld””

Op welke manieren kunnen barrières voor duurzame energie worden geslecht?

"Voor burgers is het aantrekkelijk om in zonnestroom te investeren. De salderingsregeling blijft tot 2020 overeind, heeft minister Kamp gegarandeerd. ODE staat kritisch tegenover de postcoderoos, waarin burgers uit hetzelfde postcodegebied tegen 7,5 eurocent korting per kilowattuur duurzame stroom met elkaar kunnen uitwisselen. Weinig mensen geven puur vanuit idealisme vijf- tot tienduizend euro aan zonnepanelen uit."

In hoeverre moet de energiesector zelf over de brug komen met toezeggingen over zaken als inspraak en vergoedingen?

"Het gaat niet alleen om geld. Argumenten spelen een even belangrijke rol. Bij coöperaties, bijvoorbeeld ‘De Windvogel', heeft iedereen dezelfde zeggingskracht. Overheden moeten de burgerbeweging voortrekken en aandelen in duurzame energieprojecten voor de bevolking beschikbaar stellen. Zo wil gemeente Tilburg dat minimaal de helft van de opbrengsten van windturbines naar de burgers gaat. In Utrecht zou de gemeente verplicht moeten worden de daken van overheidsgebouwen met zonnepanelen te bedekken. Het is niet een kwestie van wel of niet, maar van hoe."