Zoeken

TU Delft werkt aan Green Village

Ad van Wijk, initiatiefnemer en trekker: "Eind dit jaar moet eerste nieuwbouw er staan"

Binnen enkele jaren moet er bij de TU Delft een groen dorp verrijzen dat uit wind, zon en water zijn energie zal halen. Het initiatief daartoe komt uit de koker van Ad van Wijk, voormalig CEO van Econcern en nu hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. Samen met wetenschappers, studenten en bedrijven werkt hij aan de realisatie van een Green Village. "Eind dit jaar moet de eerste nieuwbouw er staan."

Sinds kort staan er twee testcontainers op het terrein van de TU Delft. Van Wijk: "We testen hier een elektriciteitsnet op gelijkstroom en een verwarming- en koelingsysteem. En we testen de smart energy control: Het gebruik van elk apparaat en stopcontact wordt hier gecontroleerd en gemonitord. Wat we in de containers in het klein doen, wordt straks op grote schaal toegepast in de Green Village."

Nieuwe technologieën
Een elektriciteitsopwekkende parkeergarage, een groen hotel, een energiemuur met een people mover en een windturbine/zonnecentrale/vergadercentrum bij de ingang van de campus. Nu nog toekomstmuziek, maar straks realiteit, zegt Van Wijk. "In de Green Village willen we drie nieuwe energietechnologieën ontwikkelen en uitproberen.

De eerste is ledverlichting. Deze verlichting is veel efficiënter dan de conventionele verlichting. Belangrijk is dat we daarbij de lichtverspilling die er is tussen de lichtbron en de plek waar het licht nodig is minimaliseren. We zullen moeten kijken hoe we het licht­systeem zoals we dat nu kennen, kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door verlichting te integreren in meubels. In tuinbouwkassen kun je ledlampen tussen planten plaatsen. Dan bespaar je geen factor vier maar een factor tien aan energie."

Gelijkstroom
Een tweede nieuwe energietechnologie is de toepassing van gelijk­stroom, zegt Van Wijk. "Een logische keuze, want bijna alle duurzame bronnen produceren gelijkstroom en veel apparaten werken op gelijkstroom. Je ziet bijvoorbeeld dat er tussen offshore windparken en het vaste land al gelijkstroomverbindingen zijn. Simpelweg omdat het minder verliezen geeft. Grote datacentra werken ook al met gelijkstroom, omdat de apparatuur dan goedkoper is, minder elektriciteit gebruikt en minder ruimte inneemt."

Elektriciteitscentrale
Auto's op brandstofcellen ter vervanging van grote elektriciteitscentrales. Van Wijk gelooft er heilig in. "Als deze auto's stil staan, kunnen de brandstofcellen waterstof omzetten in elektriciteit en aan het elektri­citeitsnet leveren", legt hij uit.

"In een parkeergarage kan dat op kleine schaal gebeuren. In eerste instantie komt die waterstof uit steam reforming van aardgas, de transitiebrandstof bij uitstek. In de toekomst maken we waterstof door mid­del van elektrolyse met duurzame elektriciteit. In de Green Village moet een waterstoftank­station en een carpark power plant komen: Een par­keergarage als elektriciteitscentrale."

Deze maand verwacht Van Wijk groen licht te krijgen om te kunnen gaan bou­wen. De kosten van de eerste fase zijn vier tot vijf miljoen euro, zegt hij. "De TU Delft draagt daaraan substantieel bij. Vijftig tot honderd bedrijven participeren in het project, onder meer door de levering van apparatuur. Daarna gaan we de Green Village rendabel exploiteren."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium