Zoeken

Van Nistelrooij 1 kubieke meter radioactief afval is niet veel

"Kernenergie kan Nederland helpen in haar marathon naar verduurzaming"

#kerncentrale

Volgens Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA,heeft Nederland kernenergie nodig. Hij noemt de voordelen ‘niet te ontkennen'. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, vindt dat de keuze voor kernenergie de monopolies van de grote energiebedrijven in stand houdt.

Beste Bas,

Onlangs lekte een rapport van Eurocommissaris Oettinger (energie) uit waarin een aantal scenario's voor 2050 werden geschetst. Wat bleek? De huidige energie-aspiraties in de EU zullen een direct effect hebben op onze energierekening. Wanneer onze energiemix voornamelijk uit duurzame bronnen bestaat, zal de prijsstijging over twintig jaar maar liefst 100% zijn. Een alternatief scenario kiest voor een toename van het aandeel duurzame energie, CO2-opslag en een aanvulling van kernenergie. De stijging hierbij? ‘Slechts' 43%. Ik kies voor de laatste optie.

Ik hoor je nu al roepen: ‘Kernafval', ‘Japan', ‘gevaar'. Dus laat ik er maar direct op ingaan. Ja, er wordt radioactief afval geproduceerd in kerncentrales. Om exact te zijn produceert Borssele 1,5 kuub radioactief afval per jaar. Dat is niet veel. Ter vergelijking: in 2010 produceerden alle Nederlandse huishoudens bij elkaar 8919 ton afval. Het lijkt mij dat als we dáár een oplossing voor hebben, 1,5 kuub nucleair afval een handelbare hoeveelheid is.

Gevaar? Op dit moment voert men in Borssele een stresstest uit. Dit is geen stresstest zoals we bij de banken hebben uitgevoerd. En dat is maar goed ook. We willen met kerncentrales geen Dexia-situaties. Een stresstest wel halen, maar toch aan het overheidsinfuus. Dan liever de eisen die ons eigen ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt: Borssele moet bestand zijn tegen tsunami's, aardbevingen en ontploffende gastankers in de Westerschelde. Dat zijn niet de minste, maar wel hele scherpe en duidelijke eisen. Het goede nieuws is dat de inwoners van Borssele, net als ikzelf, alle vertrouwen hebben in een positieve uitkomst van deze test. Jij ook?

Door naar de voordelen. Kernenergie produceert geen CO2-uitstoot, is relatief goedkoop en zorgt voor een grote en stabiele toevoer van energie tegen een stabiele lage prijs. Voordelen die mijns inziens niet te bestrijden zijn. Kernenergie kan Nederland helpen in haar marathon naar verduurzaming. Het is een optie die duidelijkheid verschaft naar de gebruikers via stabiele en betaalbare prijzen. Want naast veilige energie is ook dát wat de gemiddelde Nederlander wil!

Groet,

Lambert

Beste Lambert,

Het is goed dat het rapport van Eurocommissaris Oettinger, waarin een aantal energiescenario's voor 2050 worden geschetst, de verschillende keuzes inzichtelijk maakt. Zo is de keuze voor kernenergie, ook een voor het in stand houden van de monopolies van de grote energiebedrijven. Dat vind ik een gemiste kans, de keuze voor duurzame energievoorziening betekent namelijk dat je nieuwe spelers een kans geeft op de energiemarkt. En ook gewone Nederlanders kunnen dan bijdragen aan energieopwekking, met een slim stroomnetwerk is het mogelijk om energie die je zelf bijvoorbeeld met een eigen zonnepaneel opwekt, aan het energienet leveren. De keuze voor het duurzame energiescenario is dus ook een keuze voor decentrale en democratische energievoorziening.

Ik denk dat de media vorige week iets te snel hun oordeel hebben geveld over het rapport van de Europese Commissie. Want ook niets doen zal een direct effect hebben op onze energierekening: de energieprijzen zullen in 2030 met 42 procent gestegen zijn ten opzichte van 2005. Als we inzetten op groene energieopwekking dan stijgen de energieprijzen met acht procent extra. De Commissie heeft ook een scenario voor energiebesparing gemaakt, de prijsstijging blijft dan beperkt tot 41 procent. Ik zet daarom in op een combinatie van duurzaam en energiebesparing, zodat de kosten van duurzame energie beperkt blijven.

Ik begrijp niet wat je bedoelt als je zegt dat kernenergie Nederland op weg helpt naar een duurzame energievoorziening in de toekomst. Deze regering wil de kerncentrale in Borssele zestig jaar laten draaien. Om nog maar niet te spreken over het afval, waar we nog honderden jaren aan vast zitten. En dat terwijl de Europese Commissie juist laat zien dat een duurzaam scenario in 2050 prima haalbaar is.


Nu kiezen voor kernenergie staat de duurzame toekomst juist in de weg. Wat een teleurstelling dat een CDA kiest voor een vuile, import-afhankelijke economie.

Groet,

Bas

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.