Zoeken

Van Nistelrooij Argumentenkaart helpt debat over schaliegas

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Bas Eickhout: "Stop geld in milieuvriendelijke alternatieven schaliegas"

Beste Bas,

Het gaat er in media weer flink over: aardgas. Terecht: het is een betrouwbare en niet zo vervuilende energiebron. Aan de ene kant horen we over het Slochterenveld, waar bewoners opgeschrikt worden door lokale aardbevingen. Aan de andere kant over de schaliegasrevolutie, die ervoor zorgt dat de VS, Canada en Polen onafhankelijk kunnen worden van energie uit het Midden-Oosten en Rusland.

Over schaliegas is op dit moment in verschillende EU-lidstaten het publieke debat gaande. Ook wij hebben er in Brussel al eens de discussie over gevoerd. Het Europees Parlement heeft zich inmiddels uitgesproken. Lidstaten gaan over hun eigen energiemix, maar safety first is het belangrijkste. Het is terecht dat Nederland nog geen vergunning heeft afgegeven voor boringen. Het gaat ook vooral om maximale transparantie en betrouwbare informatie.

Welnu, ik ben blij dat TNO samen met internationale stakeholders uit de publieke en private sector, overheden en NGO's hier aan werkt. Het resultaat is een 'Europese schaliegas argumentenkaart'. Deze argumentenkaart bevat de voor- en tegenargumenten voor schaliegasproductie in Europese landen. Hiermee kan de samenleving zich baseren op een feitelijke en wetenschappelijke onderbouwing. Hierdoor ligt er een basis voor een open discussie en kan er een gebalanceerde afweging te maken.

Niks, snel vergunningen verlenen. Maar wel weg met de automatische ideologische verwerping en de dogma's. Het schaliegas zit diep opgeborgen. Ik voorzie geen winning in de komende tien jaar. Maar toch: de technologie ontwikkelt zich snel en aardgas blijft een belangrijke plaats in de energietransitie houden. Beste Bas, waar sta jij op de TNO argumentenkaart?

Groet,

Lambert

Beste Lambert,

Ik vind het een mooi initiatief, de Europese schaliegas argumentenkaart. Maar uiteindelijk is het onze taak als politici om een afweging te maken tussen al de voor- en nadelen op deze kaart. Een nadeel van schaliegas is bijvoorbeeld dat het de energietransitie in de weg zit. Overheidssteun aan de productie van schaliegas kan niet ook aan groene energie uitgegeven worden. Bovendien kan winning van schaliegas de energietransitie vertragen.

Ik ben ook geen man van ideologische dogma´s. Maar waarom zouden we in een dichtbevolkt land als Nederland lastig winbaar schaliegas uit de grond willen persen? We kunnen onze energie en ons geld beter stoppen in milieuvriendelijke vormen van energieopwekking en in energiebesparing. Helemaal omdat onvoldoende bekend is hoe we de risico´s van schaliegaswinning kunnen inperken. De schaliegasrevolutie zorgt in de VS namelijk ook voor vervuiling van het drinkwater en extra uitstoot van het broeikasgas methaan.

Ten slotte, de media heeft het niet over aardgas en schaliegas omdat het zulke betrouwbare en duurzame energiebronnen zijn. Integendeel. Laten we onze blik daarom richten op de minder risicovolle vormen van energieopwekking.

Nederland beschikt over de technologische kennis en de strategische ligging om van de offshore windsector een economisch succes te maken. Daar hoor ik de media helaas nog te weinig over.

Groet,

Bas

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.