Zoeken

Van Nistelrooij Sluit compromis over zonnepanelen

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Bas Eickhout: "Laat EU en China vraag naar zonnepanelen vergroten"

Beste Bas,

Concurrentiekracht vs. klimaat en duurzaamheid. Het blijft lastig deze twee zaken te verenigen. Dat is de laatste tijd wel weer gebleken. Het backloading voorstel werd door het Europees Parlement verworpen en ook in de discussie rond een nieuw energiepakket voor 2030 kwamen de begrippen vooral als tegenstelling terug.

Concurrentiekracht, in het bijzonder de positie van de Europese industrie, klimaat en duurzaamheid spelen ook een grote rol in de nu al hete discussie rond een mogelijke importheffing op zonnepanelen. Zoals bekend overweegt Eurocommissaris De Gucht (handel) om vanaf 6 juni een tijdelijke strafheffing van maar liefst 47 procent op Chinese zonnepanelen in te voeren. Dit vanwege grootschalige dumping en oneerlijke concurrentie van de Chinese zonnepanelenindustrie. Geen lobbyargumenten: ik heb dit ook zelf in China kunnen zien.

De voorstanders stellen dat door de hevige Chinese concurrentie al meerdere Europese fabrikanten op de fles gegaan. Ook in Nederland. De inschatting van de Europese Commissie is dat er in deze sector op dit moment 25.000 banen op de tocht staan. China zorgt er met de door de staat gesteunde fabrieken voor dat deze banen er op korte termijn niet meer zijn.

De tegenstanders van de heffing stellen daarentegen dat er bij heffingen nog veel meer banen op het spel staan, namelijk 242.000 in heel Europa. Daarnaast zal het de vraag naar zonnepanelen doen afnemen. Bovendien wijzen zij op het gevaar van een handelsoorlog.

Een dilemma. Concurrentiekracht, of is het 'eerlijke concurrentie', versus klimaat en duurzaamheid. Het is aan de ene kant niet goed dat Europese bedrijven die investeren in R&D en innovatie verdwijnen door oneerlijke Chinese concurrentie. Aan de andere kant is een importheffing niet positief voor de vraag naar zonnepanelen in Europa en dus voor burgers die zelf met de energietransitie aan de slag willen.

Conclusie is dat de lage prijs van zonnepanelen de dupe zal zijn. Mochten de Chinezen en de EU er bij de onderhandelingen achter de schermen uitkomen, dan zal het toch een prijsstijging betekenen. De dumping wordt dan immers gestopt. Moeten we niet al voorsorteren en nadenken over een compromis? Een compromis waarmee we de gehele zonnepanelensector een push geven?

Lambert

Reactie Bas Eickhout: "Laat EU en China vraag naar zonnepanelen vergroten"

Beste Lambert,

Natuurlijk moeten we dumping proberen te voorkomen en is het een slechte zaak dat fabrikanten in Europa over de kop gaan. Maar laten we niet overhaast reageren; niemand is namelijk gebaat bij een importheffing op Chinese zonnepanelen. In Nederland kan de importheffing bijvoorbeeld leiden tot fors banenverlies in de bouw- en installatiesector, die door de crisis al hard zijn geraakt.

Op dit moment zitten zowel de producenten van zonnepanelen in China als die in Europa in zwaar weer. China produceert meer dan de wereldwijde vraag aan zonnepanelen en hierdoor is één van de grootste zonnepaneelproducenten ter wereld, het Chinese Suntech Power, al failliet verklaard. Een importheffing kan de wereldwijde golf van faillissementen verder aan het rollen brengen. De Europese Commissie moet in de gesprekken met China dus tot een constructievere oplossing komen, waar we allemaal bij zijn gebaat.

Zowel China als Europa kan bijvoorbeeld de ambities voor schone energie naar boven bijstellen en de eigen markt voor zonnepanelen stimuleren. Europa kan haar eigen investeringsklimaat bevorderen door een ambitieus 2030 doel voor groene energie vast te stellen. Gaat het CDA hierin mee Lambert?

En nee, Lambert, werkgelegenheid en duurzaamheid zijn niet als kop en munt, maar gaan juist hand in hand. Meer dan veertig bedrijven riepen het Europarlement bijvoorbeeld op om backloading (uitstel van veiling van CO2-rechten) te steunen omdat de lage prijs voor CO2-uitstoot geen enkele prikkel is om te investeren in innovatie. Onder deze bedrijven vinden we oliebedrijf Shell; niet echt de voorloper op het gebied van duurzaamheid.

Ik ben het wel met je eens dat slécht klimaatbeleid onze concurrentiepositie aantast. Nederland wil bomen in inefficiënte kolencentrales verbranden om aan onze duurzame energiedoelstelling te voldoen. Die houtpellets importeren we uit landen zoals Rusland en Canada. Geld dat Nederland verlaat en dat we beter kunnen investeren in wind van eigen bodem bijvoorbeeld. Nederland heeft met een sterke offshore sector, bekwame kennisinstellingen en uitstekende havens volop mogelijkheden om van wind op zee een economische groeisector te maken. Zo zie je maar; het verenigen van concurrentiekracht en duurzaamheid hoeft helemaal niet zo lastig te zijn!

Groet,

Bas

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.