Zoeken

Van Nistelrooij Stop nationalisme achter het stopcontact

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Bas Eickhout: "Laten we eerst onze eigen subsidie op fossiel aanpakken"

Beste Bas,

"Europa moet een einde maken aan nationalisme achter het stopcontact," aldus Eurocommissaris Oettinger. Volgens hem kost de ongereguleerde wildgroei aan groene subsidies in Europa de consument onnodig veel geld en verstoort het bovendien de interne energiemarkt. In zijn recente mededeling over de voltooiing van de interne energiemarkt zegt Oettinger dat de verschillende nationale subsidiesystemen in de Europese Unie de markt verstoren. Nieuwe richtsnoeren moeten de nationale steunregelingen meer in lijn met elkaar brengen, waardoor ze meer doeltreffend worden.

Oettinger heeft gelijk als hij zegt dat het energiebeleid vele malen kosteneffectiever kan. Nu concurreren lidstaten te veel via subsidies, terwijl ze juist gebruik moeten maken van elkaars comparatieve voordelen. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van zonne-energie in Duitsland. De honderden miljarden aan subsidies blijken geen garantie op succes. De binnenlandse productie van de panelen wordt inmiddels verpletterd door de Chinese concurrentie. Ook blijkt het een te grote financiële last voor de Duitse overheid, die het systeem in 2017 definitief afschaft.

Onlangs was ik op het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis in Heerlen. Initiatiefnemers zetten het kantoorgebouw op Nederlandse grond en de energiefabriek iets verderop in Duitsland. 'Energiekolder' anno 2012.

De Commissaris heeft dus een punt als hij zegt dat het vreemd is dat de helft van alle geïnstalleerde zonnepanelen ter wereld bij onze Oosterburen staan en niet in de wat zonnigere Zuid-Europese landen. Vreemd dat jij hem vraagt zijn excuses aan te bieden voor zijn kritische maar constructieve geluid!

Nu naar de oplossing. De Europese Commissie doet er goed aan naar meer convergentie bij de stimulering van duurzame energie toe te werken. Een grotere mate van convergentie zorgt ervoor dat ondernemers met innovatieve en duurzame energieoplossingen niet naar het land gaan waar ze de meeste subsidie krijgen, maar waar hun systeem het beste rendeert. De fondsen die er zijn moeten zoveel mogelijk ingezet worden op kennisontwikkeling en innovatie en voor het opschalen van nieuwe technieken. Zo versterkt duurzame energie op eigen kracht pas echt de positie in de interne energiemarkt!

Groet,

Lambert

Beste Lambert,

Ook ik ben van mening dat er nationale subsidiesystemen in de Europese Unie zijn die de markt verstoren. En ik wil best op de interne energiemarkt vertrouwen. Maar laten we dan wel voor een eerlijk speelveld zorgen, want dat is er nog lang niet.

Er zijn bijvoorbeeld nog teveel nationale subsidiesystemen die direct of indirect fossiele energie een voordeel geven ten opzichte van duurzame energie. Dit gebeurt vaak vrij verhuld. Zo krijgen in Nederland bedrijven als TataSteel, AkzoNobel en DSM grote kortingen op het betalen van energiebelasting. Aangezien deze grootverbruikers vooral fossiele stroom gebruiken, is er sprake van een verkapte subsidie van ongeveer twee miljard euro, aldus milieueconomen van den Bergh en van Beers. Als we deze staatssteun afschaffen dan wordt het speelveld tussen fossiel en groen al een stukje eerlijker. Maar dat durft de Nederlandse regering niet, uit angst voor de machtige industrielobby.

In Europa gelden overigens wettelijke minimumenergiebelastingen voor alle energieconsumenten. Behalve voor de energie-intensieve industrie, want lidstaten mogen hun grootverbruikers hiervan uitzonderen. Dat stelt landen in staat om met de laagste energiebelastingen te stunten om de energieslurpende industrie vooral het eigen land binnen te trekken.

De extreem lage energiebelastingen voor de grootverbruikers verstoren mijns inziens de interne energiemarkt op veel grotere schaal dan de steun voor groene energie. Laten we dus eerste deze nationale subsidiesystemen voor fossiele energie aanpakken, voordat we ons druk gaan maken over de indrukwekkende groei van zonne-energie in Duitsland.

Groet,

Bas

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.