Zoeken

Van Nistelrooij Tijd voor een Europees energieakkoord

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Eickhout: "Nederland mist kans om Europese energiedebat te sturen"

Beste Bas,

Het nieuwe seizoen is weer gestart, met voldoende energie voor een intens en spannend politiek jaar. Een politiek jaar dat we beginnen waar we eindigden: het Energieakkoord. Toen een 'overeenstemming op hoofdlijnen', nu dan ook daadwerkelijk een akkoord.

Het akkoord stemt mij positief; met kabinet, de bonden, werkgevers en milieuorganisaties is een stabiele koers vastgesteld waardoor er meer zekerheid in de markt ontstaat. Een belangrijke impuls voor investeringen. Er is bovendien met een gezond gevoel voor realisme gekeken naar welke technieken schoon en innovatief zijn en daarbij ook nog werkgelegenheid opleveren.

Van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties is er nu verantwoordelijkheid en betrokkenheid nodig om er wat van te maken, want sommige onderdelen zijn erg ambitieus. De realisatie van windparken op zee en op land bijvoorbeeld vereisen immers nog instemming van diverse partijen. Ook de vele energiecoöperaties die Nederland kent, kunnen nu echt uit de startblokken.

Als Europarlementariër heb ik wel het onderdeel Europa wat gemist. Natuurlijk, het komt geregeld terug in de teksten, zo wordt nadrukkelijk het Europese emissiehandelssysteem en de benodigde structurele versterking daarvan genoemd. Het akkoord erkent dat het energie verduurzamingsbeleid van lidstaten nationaal getint is, en dus nog niet op elkaar afgestemd.

“"Als Europarlementariër heb ik wel het onderdeel Europa wat gemist"”

Graag had ik van alle betrokken partijen een visie gezien ten aanzien van Europese coördinatie en beleid op energiegebied. Nodig om in Europa makkelijker reductie van de CO2-uitstoot te realiseren, maar ook om het concurrentievermogen van onze energiesector en industrie op peil te houden. Maar ook om te voorkomen dat een Energiewende in een ander land verstoringen in buurlanden oplevert, zoals nu het geval is.

Kortom Bas, het is tijd om werk te maken van een Europees energieakkoord. Op zijn minst een Noordwest-Europees energieakkoord. De presentatie van richtlijnen voor capaciteitsmechanismes en subsidieregelingen voor energie door de Europese Commissie later deze maand lijkt me een goed startpunt. Ik zou de betrokken partijen dan ook graag eens in Brussel uitnodigen om het Energieakkoord in een Europees kader te plaatsen. Bas, doe je mee?

Groet,

Lambert

Reactie Eickhout: “Nederland mist kans om Europese energiedebat te sturen”

Beste Lambert,

Bedankt voor de uitnodiging. Ik doe graag mee; vooral om de afspraken in het Energieakkoord verder uit te werken. Want het Energieakkoord is inderdaad afgerond, maar nog steeds weinig concreet. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en onderzoeksinstituut ECN is het Energieakkoord daarom, vooral wat betreft energiebesparing, onhaalbaar en wordt innovatie nauwelijks gestimuleerd.

De juiste prikkels ontbreken, zoals ik voor de zomer ook aangaf. De CO2-handel moet "structureel" versterkt worden, staat in het stuk. Er komt subsidie om industrie voor indirecte kosten te behoeden en de industrie krijgt haar CO2-rechten voor nop. Oplossingen die de CO2-handel daadwerkelijk verbeteren, in plaats van de industrie een hand boven het hoofd houden, ontbreken. Ondertussen betalen energiecoöperatieven iets minder energiebelasting dan voorheen, maar alsnog meer belasting dan individuen die een zonnepaneel op het dak plaatsen. Grootverbruikers blijven ondertussen helemaal vrijgesteld van het betalen van energiebelasting op hun stroomgebruik.

Dit neemt niets weg van de unieke prestatie: een overeenkomst waarin zowel Greenpeace als VNO-NCW zich kan vinden. Het is jammer dat er tijdens deze exercitie niet ook verder vooruit is gekeken. Er is geen visie voor de periode na 2020, waardoor het Energieakkoord blijft hangen in een uitwerking van de al bestaande Europese verplichtingen.

“"Het Energieakkoord heeft geen visie voor de periode na 2020"”

In Nederland hebben we nu dus eindelijk een pakket dat ons tot de 2020-doelstellingen moet brengen, maar in Europa discussiëren we allang over de volgende stappen. Welk pakket aan klimaat- en energiedoelen zijn nodig voor het jaar 2030? Het Verenigd Koninkrijk wil in 2030 de helft minder CO2 uitstoten dan in 1990. Frankrijk en Duitsland zetten in op een pakket waarbij dit klimaatdoel aangevuld wordt met specifiek beleid op duurzame energie en energiebesparing.

En Nederland, vraag je je misschien af? Nederland heeft nog geen mening. En zo mist Nederland de kans om het Europese debat over de energierevolutie te kunnen sturen. In het voorjaar komen de regeringsleiders bijeen om tot een gezamenlijke visie te komen. Nederland kan niet langer achterblijven. Laten we hiervoor dus de betrokken partijen in Brussel uitnodigen. En dan hoor ik ook graag van jou, Lambert, wat de visie van het CDA is op het klimaat- en energiebeleid voor 2030.

Groet,

Bas

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.