Zoeken

Van Tongeren Uitvoering warmtevisie kan me niet snel genoeg gaan

Kamerlid GroenLinks: "Dit voelt als een succes"

Minister Kamp publiceerde vanochtend zijn warmtevisie. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Drie Kamerleden, Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), André Bosman (VVD) en Elbert Dijkgraaf (SGP) geven hun reactie. Hieronder het interview met Liesbeth van Tongeren.

Wat is uw reactie op de warmtevisie?
"Ik ben blij dat er eindelijk een visie ligt van dit Kabinet die echt is gericht op meer duurzame energie. Voorstellen waarvan ik al jaren de voordelen probeer uit te leggen, worden nu eindelijk overgenomen. Het voelt als een succes. De uitvoering van deze visie kan me niet snel genoeg gaan.

GroenLinks was de partij die het initiatief heeft genomen tot de eerste hoorzitting over aardwarmte in de Tweede Kamer, die in 2013 is gehouden. Sindsdien zie je dat voorstellen en toezeggingen van de minister daaruit zijn voortgekomen. GroenLinks heeft altijd iets te wensen, maar ik wil nu vooral zeggen wat ik hier goed aan vind: dat is dat er een visie is, dat er begrip is dat we van het gas af moeten, en dat we een schonere energievoorziening in de hoek van warmte en isolatie moeten zoeken."

Minister Kamp schrijft in de visie dat er voor warmte in huishoudens een goede keuze moet worden gemaakt tussen de aanleg van een fijnmazig gasnet, een warmtenet en een (versterkt) stroomnet. Hoe moet die afweging volgens u gemaakt worden?
"Je moet kijken naar 2050. Investeringen in energie-infrastructuur maak je voor de heel lange termijn, 40-50 jaar. Dat betekent: geen nieuwe gasnetten, en wel elektriciteitsnetten aangevuld met warmtenetten. Warmtenetten kunnen niet overal in Nederland worden aangelegd. Huizen moeten we vooral energieneutraal maken, dan hebben ze geen extra infrastructuur nodig. Bij gebouwen waar dat wel nodig is kan dit met elektriciteit gebeuren, en waar mogelijk met warmte."

““Ik ga mijn moties voor gasloze nieuwbouwwijken goedgemutst afstoffen en opnieuw indienen””

Dus verouderde gasnetten in woonwijken worden wat u betreft niet meer vervangen?
"Als dat kan. Je moet het op die locatie wel voor elkaar krijgen. Je kan niet een gezin zonder overgang afsluiten van gas en op idiote kosten jagen. In nieuwbouwwijken moet sowieso geen gasnetwerk meer worden aangelegd. Op dat punt heb ik in het verleden diverse moties ingediend, die allemaal zijn verworpen door VVD en PvdA. Ze wilden zelfs geen kosten-batenanalyse naar de kosten voor gasloze nieuwbouwwijken. Maar nu deze warmtevisie er ligt, ga ik al die moties goedgemutst afstoffen en opnieuw indienen."

Kamp wil dat er grote regionale warmtenetten worden gebouwd, vooral om de restwarmte van de chemische industrie maximaal te benutten. Daar hebben provincies, gemeenten en het Rijk allemaal iets over te zeggen. Wie moet volgens u de eindverantwoordelijkheid krijgen?
"Er zit nog een stap voor. Als je de restwarmte van de chemische industrie wilt gebruiken, moet je eerst kijken of die er de komende tientallen jaren er nog staat. Anders krijg je een lock-in effect en moet je verlieslijdende industrie jarenlang overeind houden vanwege hun warmte. De chemie gebruikt aardgas als grondstof. Dan weet je nu al dat dit misschien niet permanent is."