Zoeken

Van Veldhoven D66 over het energiebeleid van het kabinet

Auteur

Leegte versus Van Veldhoven

"De VVD lijkt een beetje in de war"

De VVD lijkt een beetje in de war over de koers van het energiebeleid, stelt D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. VVD'er René Leegte dient haar direct van repliek in hun maandelijkse dubbelcolumn op Energiepodium.nl.

Beste René,

De coalitie, met minister Verhagen voorop, zegt in debatten energiebesparing nu alleen nog maar te willen om te voldoen aan de internationale verplichtingen voor CO2-besparing. De VVD, zo zei u desgevraagd in februari, wil dat niet meer vanwege klimaatverandering, maar vanwege de leveringszekerheid. De VVD lijkt daarmee een beetje in de war over welke kant het nou echt op moet met de energievoorziening in Nederland en waarom. Misschien helpt het om een paar zaken op een rijtje te zetten.

Bespaarde energie levert geen CO2-uitstoot op. Daarom is besparing belangrijk om onze economie aan te passen aan de verplichtingen die we in het kader van de internationale klimaatafspraken gemaakt hebben. Iets dat de EU overigens ook doorgerekend heeft: het goedkoopste pad om de doelstellingen voor 2050 te halen, is door flink in te zetten op energiebesparing richting 2020.

Maar er zijn meer redenen om werk te maken van een energiezuinige economie. Iedere euro die je niet aan energie verbruikt, hoef je immers ook niet uit te geven. Als bedrijven zuiniger omspringen met energie, zijn de ondernemers minder gevoelig voor prijsstijgingen. Die vormen immers een kleiner aandeel in hun kosten. Het resultaat kan bijdragen aan een betere winstmarge of een vermindering in de prijs voor de consument. Ook hier geen reden voor pessimisme dus. Het verminderde energiegebruik draagt bovendien vaak bij aan directe milieuwinst, bijvoorbeeld doordat een zuivere verbranding in een betere ketel betekent dat er minder luchtvervuiling uit de schoorsteen komt. Dat is weer goed voor bijvoorbeeld de volksgezondheid en de lastige doelen die Nederland ten aanzien van fijnstof heeft. Er zijn dus juist heel veel redenen om aan energiebesparing te doen.

Daarom vind ik het ook zo jammer dat dit kabinet iedere poging om energiebesparing aan te jagen wegwuift door te stellen dat het besparen van energie alleen moet worden gebruikt voor het behalen van onze CO2-doelstellingen. Of door de zin van besparing te bagatelliseren.

CDA en VVD verlaten daarmee een lange traditie van Nederlands energiebeleid dat zich specifiek richt op het verbeteren van onze energieprestaties. Het zou jammer zijn als deze partijen, met steun van de PVV, de komende jaren de klok op dit terrein terugdraaien in plaats van te investeren in een toekomstbestendigere energievoorziening.

Stientje van Veldhoven is woordvoerder energie voor D66 in de Tweede Kamer.

Reactie René Leegte (VVD)

Beste Stientje,

We kijken aan tegen een energietekort dat onze voorstelling te boven gaat. Onze huidige energievoorziening bestaat voor bijna 96% uit fossiele brandstoffen: olie, kolen en gas. De vindplaatsen van deze bronnen liggen voor meer dan 70% in landen die niet direct onze vrienden zijn.

Om niet onnodig afhankelijk van deze landen te zijn (denk aan sterk stijgende prijzen voor olie), moeten we alle zeilen bijzetten voor alternatieven: duurzame energie én kernenergie. Een focus op CO2-besparing is direct een focus op duurzame energie én kernenergie. Daarom hecht de VVD hier zo aan.

Wie zegt dat we het met energiebesparing kunnen redden, doet of Nederland een geïsoleerd eiland is, of negeert de energierapporten die voor Europa in een energiegroei voorzien tussen de 12 - 20%. Dit, dankzij de energiebesparingprogramma's, die goed zijn voor innovatie en economische groei.

René Leegte is woordvoerder milieu en energie voor de VVD in de Tweede Kamer.

Bekijk hier het filminterview met René Leegte en Stientje van Veldhoven voor Energiepodium.

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Leegte versus Van Veldhoven

Kamerleden René Leegte (VVD) en Stientje van Veldhoven (D66) nemen het tegen elkaar op in een dubbelcolumn voor Energiepodium.