Zoeken

Verhoging accijnstarieven het doel voorbij

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Bas Eickhout: "Brandstofaccijns baseren op vervuiling: goed idee!"

Beste Bas,

Begin april heeft het Europees Parlement zich met grote meerderheid uitgesproken tegen een verplichte verhoging van accijnstarieven voor benzine en diesel. Het voorstel was zo opgesteld dat de dieselaccijns in 2023 verdubbeld zou zijn ten opzichte van het huidige niveau. Dat zou voor veel economische sectoren in Europa en Nederland ernstige gevolgen hebben gehad.

De gedachte achter het voorstel was op het eerste oog zo gek nog niet. Ik zie het belastinginstrument als een probaat middel om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Op energiegebied zie je dat we bijvoorbeeld de aankoop van auto's met een A-label stimuleren door de hoogte van de BPM te koppelen aan de CO2-uitstoot van de auto. Je betaalt de footprint die je (auto) achterlaat.

Waarom dergelijke voordelen niet breder toepassen? Wil je energiegebruik terugdringen, waarom zou je dan geen belastingvoordeel koppelen aan de aanschaf van energiezuinige LED-tv's (ten opzichte van de energieslurpende plasma-TV's) en andere energielabel A+++ apparaten?

Evenwel, de transportsector in Nederland en Europa draait op diesel, en een dergelijke prijsstijging zou grote economische gevolgen met zich meebrengen. Een verplichte verhoging maakt het de transportsector onmogelijk zich aan te passen. Bovendien, Nederland zit nu al boven het accijnsminimum dat in de EU geldt. Het is beter belastingen op CO2-uitstoot en energiegehalte te baseren en niet op hoeveelheid. Met deze dubbele grondslag bieden we een stimulans, komt de transportsector verder en worden de milieudoelen bereikt.

Met vriendelijke groet,

Lambert van Nistelrooij

Reactie Bas Eickhout: Brandstofaccijns baseren op vervuiling: goed idee!

Beste Lambert,

Een verdubbeling van de dieselaccijns in het jaar 2023? Klinkklare onzin. Volgens het voorstel van de Commissie moeten lidstaten een einde maken aan het oneerlijke concurrentievoordeel van diesel op benzine. In 2023 zou de accijns op diesel 9% hoger moeten zijn dan de benzineaccijns. Dat leidt niet automatisch tot hogere dieselaccijns in Nederland.

De Commissie stelt voor om energiebelastingen op CO2-uitstoot en energiegehalte te baseren, en niet meer op energievolume. De accijns op brandstof wordt dus gebaseerd op de mate van vervuiling. Precies wat jij ook wilt. Dat betekent niet dat de accijns op diesel omhoog moet. Nederland kan er ook voor kiezen om de dieselaccijns gelijk te houden en de benzineaccijns te verlagen.

De grafiek hieronder laat dat mooi zien. Vanaf 2013 moeten de lidstaten op de rode lijn uitkomen die rechts omhoog loopt. Nederland en de andere EU-lidstaten hebben zelf de keuze om te bepalen hoe ze bij de rode lijn uitkomen: Dat kan door de dieselaccijns te verhogen, door de benzineaccijns te verlagen, of door een slimme combinatie van die twee.

Ik ben blij dat het CDA zich het idee steunt om de brandstofbelastingen te baseren op vervuiling, maar teleurgesteld dat op het moment dat daar een concreet voorstel voor ligt die steun meteen weer wordt ingetrokken. Wel de mooie, groene, woorden, helaas geen daden.

Met vriendelijke groet,

Bas Eickhout

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.