Zoeken

Waarom geen kernenergie?

Auteur

Frans Rooijers

Kernenergie inzetten om de CO2-uitstoot te beperken is volgens Frans Rooijers te duur.

De laatste tijd komt de roep om kernenergie weer vaak langs. Opvallend vaak van mensen die geen noodzaak voor klimaatbeleid zien, maar graag met een CO2-vrije optie schermen en kernenergie op de bühne hijsen. Vanuit de noodzaak om de CO2-emissie snel te verlagen moeten alle technische opties bespreekbaar zijn. Maar dat betekent nog niet dat ze toegepast moeten worden.

Kernenergie is CO2-vrij, afgezien van de bouw van de kerncentrale en de uranium brandstofstaven. Kerncentrales produceren dus CO2-vrije stroom. Die kan aan het elektriciteitsnet geleverd worden, maar ook gebruikt worden om waterstof te maken via elektrolyse. En er ontstaat een bergje hoog-radioactief afval, waarvoor nog geen oplossing is (en waarvan de kosten dus ook nog onbekend zijn).

Elektriciteit wordt steeds belangrijker in ons energiesysteem, dus als die CO2-vrij wordt, is dat belangrijk. Maar we willen het ook tegen de laagste kosten en dat is op dit moment toch echt met zon en wind, zeker voor een land dat aan de Noordzee ligt. Een prijs van 10 cent per kilowattuur zal voor nieuwe kernenergie al heel moeilijk te bereiken zijn, eerder 15 ct/kWh (bouw EPR in Finland nog steeds niet afgerond, klucht rondom het Engelse Hinkley Point). Terwijl de stroom van de windparken die nu gebouwd worden ongeveer 5 ct per kWh kost. In het Midden-Oosten worden zonneparken gerealiseerd waar de elektriciteit nog maar 2 ct per kWh kost.

“Er zijn vier redenen om geen kernenergie te gaan gebruiken”

Maar eerlijk is eerlijk, je kunt het niet helemaal vergelijken, want een kWh uit een windmolen komt niet altijd als je hem nodig hebt. Dus er zijn naast windenergie ook elektriciteitscentrales nodig die je kunt regelen én die CO2-vrije elektriciteit maken. Maar dat kan niet met een kerncentrale, want die moet om financiële en technische redenen continu draaien. Die regelbare elektriciteitscentrale kan wel een gascentrale zijn op waterstof. Een kerncentrale kan die waterstof maken, want die moet volcontinu draaien. Maar ook dan is kernenergie hoogstwaarschijnlijk te duur. De waterstof zou dan circa 6 à 7 euro per kilo worden, terwijl waterstof uit aardgas met CO2-opslag 2 à 3 euro kost, en waterstof uit windenergie 5 à 6 euro, en op termijn naar verwachting 3 euro per kilo

Het antwoord van de ware kernenergie-adept daarop is dan dat we naar de vierde generatie kerncentrales moeten, de Thorium-reactor. Maar het probleem daarvan is dat die techniek nog lang niet marktrijp is. Dat duurt minstens 30 jaar en het is niet bekend hoe duur die elektriciteit dan gaat worden. We hebben het nu nodig om over te schakelen op CO2-vrije energie.

Er zijn dus vier redenen om geen kernenergie te gaan gebruiken:

1- Het is te duur, er zijn andere CO2-vrije technieken die veel goedkoper zijn;

2- Het is niet flexibel, want een kerncentrale draait het liefst volcontinu (technisch en financieel);

3- Er is nog geen oplossing voor het radioactieve afval;

4- We kunnen niet wachten tot de nieuwe generatie kernenergie marktrijp is, en dan is het nog maar afwachten of die goedkoper is dan zonne- en windenergie.

Frans Rooijers

Frans Rooijers is directeur van CE Delft