Zoeken

Wetenschapper waarschuwt voor CO2-emissie bij droogleggen veengebied

Veengebied-wetenschapper Hans Joosten op klimaattop Parijs

Volgens wetenschapper Hans Joosten (links op de foto) zorgt het ontwateren van veenweidegebieden voor een gigantische uitstoot van broeikasgassen, zo'n 5 procent van het wereldwijde totaal. Dit uitstoot vindt bijvoorbeeld plaats bij het aanleggen van palmolieplantages. Hij pleit voor meer metingen en internationale standaarden.

Waarom is de rol van wetlands in klimaat belangrijk voor het klimaat?

"De rol van wetlands en veenweidegebieden is belangrijk: door het ontwateren en het bijvoorbeeld erop aanleggen van palmolieplantages komt 2 Gigaton CO2 vrij. Dat is zo'n 5% van de mondiale broeikasgasemissies, en het gaat naar 10% dit jaar."

Wat is hervernatten van veen?

"Bij het hervernatten, bijvoorbeeld door het ophogen van het grondwaterpeil en irrigeren, herstelt het veen zich weer en legt het ook weer CO2 vast."

Wordt er naar uw verhaal geluisterd in Parijs? Het gaat hier toch vooral om het afschaffen van kolen en olie?

"Het is bekend dat dit ook een groot probleem is en klimaat-onderzoekers willen weten wat er aan gedaan kan worden. Ons eerste rapport hierover kwam uit op de klimaattop in 2009. Dat maakte veel indruk. Dat kwam vooral omdat Indonesië, de gastheer van de top, in een klap de meeste emissies bleek te hebben, als je deze uitstoot meetelt. Europa is trouwens op een na de grootste qua veenweide-emissies."

Welk verhaal kwam u in Parijs vertellen?

"Dat het belangrijk is gezamenlijke standaarden af te spreken voor het meten van de emissies en om vast te stellen in hoeverre de emissies na hervernatting verminderen. Die reducties zijn belangrijk. Want als we de emissies van kolen en olie hebben aangepakt, wordt het aandeel van de emissies van veengebieden steeds groter en is het klimaatprobleem ook dan de wereld niet uit."

Is er belangstelling voor bescherming van veenweidegebieden?

In de EU en ook daar buiten is er toenemende interesse. Dat komt omdat het aanpakken van ontwatering van veengebieden veel voordelen biedt: het voorkomt bodemdaling en het verlies van waardevolle bodems, waterbekkens en biodiversiteit. En, ook interessant, de CO2-waarde kan credits op de emissiemarkt opleveren en een extra financiële steun, waar natuurorganisaties nu juist behoefte aan hebben. Zo ben ik betrokken geweest bij het Moor Futures project in Brandenburg in Duitsland en heb ik advies gegeven aan milieufederaties in Friesland en Groningen en aan Staatsbosbeheer in Brabant.

U was eerder lid van de delegatie van Wit-Rusland, hoe zat dat?

Van 2009 tot 2014 was ik een vaste adviseur van de delegatie van Wit-Rusland. Het lukte ons de venen in het Kyoto Protocol te krijgen. Wit-Rusland wil nu via de Kyoto CO2-markt of de vrijwillige CO2-markt credits verkopen voor het hervernatten van veen. Daar worden nu standaarden voor ontwikkeld.

Hans Joosten is verbonden aan het Greifswald Mire Centre.

Dit interview is gehouden op de klimaattop in Parijs door onze columnist Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales