Zoeken

Wie het klimaat liefheeft bestrijdt CO2

Auteur

Martien Visser

Martien Visser: "EZ maakt in Energierapport juiste heldere keuze"

Het Energierapport heeft al veel reacties uitgelokt. In navolging van het rapport van de Raad voor de Leefomgeving worden geen opties weggestreept, maar wordt ruimte geboden. Sommigen zien dit als een glas dat halfleeg is; anderen kiezen voor de halfvolle variant. Opmerkelijk genoeg lijken "de doeners" zich te richten op het halfvolle glas, terwijl "de denkers" veelal negatiever zijn.

Niet terecht

De kritiek dat EZ geen keuzes maakt, vind ik niet terecht. In het rapport wordt wel degelijk een aantal keuzes aangegeven. Het is voorts maar goed dat EZ de samenleving geen dictaat op legt. Te vaak hebben we gezien dat een dergelijke handelwijze vooral maatschappelijke weerstand oproept, waardoor de energietransitie een verschijnsel dreigt te worden dat vooral negatieve associaties oproept.Een voorbeeld zijn de windturbines die "Den Haag" wil plaatsen in de Veenkoloniën in Drenthe. De plaatselijke bevolking is mordicus tegen. Politieke partijen, die dit beleid landelijk steunen, voeren lokaal oppositie. Ook andere pleitbezorgers van windenergie laten het afweten. Ik wacht althans nog steeds op de eerste demonstratie voor de plaatsing van windturbines in Drenthe. Het gevolg is dat EZ er praktisch alleen voor staat. De keuze voor een dialoog in plaats van een dictaat is daarom zo gek nog niet.

Stuk grijzer

Wat mij in het bijzonder aanspreekt in het Energierapport is de heldere keuze die gemaakt wordt voor CO2-reductie. Dat is hard nodig. We weten natuurlijk wel dat CO2 de opwarming van de aarde veroorzaakt, maar we vergeten het net zo gemakkelijk. Het is namelijk slechts een van de energiedoelen. Het gevolg is versplinterde aandacht. En erger: terwijl steeds meer zonnepanelen en windturbines ons landschap sieren, is de Nederlandse CO2-emissie in 2015 niet een beetje gedaald, maar met 6% gestegen.

“"De stijging van de CO2-emissie die met economische groei gepaard gaat, lijkt een typisch geval van jammer"”

De helft van de stijging is te wijten aan het feit dat onze elektriciteit in 2015 een stuk grijzer is geworden in plaats van groener. In 2015 bedroeg de gemiddelde CO2-emissie van de in Nederland geproduceerde elektriciteit bijna 470 gram/kilowattuur(kWh), flink meer dan in 2014. De gemiddelde Nederlander denkt ondertussen dat elektriciteit wordt geproduceerd met zonnepanelen en windturbines. De werkelijkheid is dat we recordhoeveelheden steenkolen verstoken, waardoor onze inspanningen op het gebied van wind en zon helaas teniet worden gedaan.

De rest van de stijging wordt verklaard uit het feit dat het in 2015 iets minder warm was dan in 2014, waardoor de gasvraag in de distributiesector in 2015 ongeveer 10% hoger was; en tevens heeft Nederland afgelopen jaar 5 terrawattuur (TWh) minder elektriciteit geïmporteerd. Weliswaar telt geïmporteerde elektriciteit niet mee voor de nationale CO2-emissies, maar als je die import vervolgens vermindert, dan vervalt dit ‘voordeeltje'. En dat doet CO2-pijn.

Stilte

Gelukkig is er in 2015 op veel terreinen energie bespaard: bouwnormen worden strenger, auto's worden zuiniger en er zijn steeds meer led-lampen. Dankzij deze besparingen zien we dat de resterende vraag naar energie, ondanks de economische groei in 2015, stabiel was.

Hoe erg vinden we CO2-emissies eigenlijk? Op 4 januari meldde Schiphol triomfantelijk dat het aantal reizigers met 6% was gegroeid. Vlak daarna, op 15 januari, deelde de Rotterdamse haven trots mee dat de overslag er met 5% was gestegen. Geen woord van beide bedrijven over de hiermee gepaard gaande toegenomen CO2-emissie in de lucht en op zee. Ook geen kritische vragen van journalisten, geen protesten van milieugroeperingen, en zelfs geen Kamervragen. Stilte.

Lekker bezig

De economische groei lijken we belangrijker te vinden. De daarmee gepaard gaande stijgende CO2-emissie lijkt een typisch geval van jammer. Denk ook aan het energieverbruik van de nieuwe datacenters. We willen niet weten hoeveel elektriciteit die gebruiken. En dankzij onze zonnepanelen zijn we toch al lekker bezig?

Nadenken

Een forse verlaging van onze CO2-emissie is niet eenvoudig en doet pijn. In het Energierapport zijn diverse voorbeelden te vinden. Toch moeten we daarop sturen. De sluiting van kolencentrales is misschien nog wel gemakkelijk, want gascentrales vormen een alternatief. Maar wat doen we met het vliegverkeer? En de scheepvaart? Toch moeten we ook daarover nadenken, als we echt aan de gang willen met onze CO2-emissies.

Hoe nu verder? Gaan we langs de kant staan en hard roepen dat het glas bijna leeg is; en stilletjes hopen dat het glas door een volgende regering bijgevuld wordt? Of gaan we meedoen met de dialoog en steken we ondertussen de handen uit de mouwen om concrete stappen te zetten, met als doel onze CO2-emissies fors te gaan reduceren? Ik kies voor het laatste. Doet u mee?

Martien Visser is lector energietransitie & netintegratie, Hanzehogeschool Groningen en Senior Advisor International Business bij Gasunie

Martien Visser

Martien Visser is lector energietransitie & netintegratie, Hanzehogeschool Groningen en Manager Corporate Strategy bij Gasunie. Hij schrijft zijn column op persoonlijke titel. Zijn mening komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Hanzehogeschool of Gasunie. Martien is te volgen via Twitter op @BM_Visser