Zoeken

Wij willen de bevolking betrekken bij de energiemix

GasTerra Transitie Jaarprijs: Studenten ontwikkelen model voor regionale energiescenario's

Het Rijk heeft de regio Oostermoer in Drenthe aangewezen als locatie voor nieuw te bouwen windmolens. Vier studenten van hogeschool Van Hall Larenstein, die deelnemen aan de GasTerra Transitie Jaarprijs (GTJP), lopen aan tegen laag draagvlak in de regio voor die windturbines. Ze helpen de bevolking daarom om alternatieven te ontwikkelen. Student Maickel Burgers legt uit.

Wat is jullie idee voor de GasTerra Transitie Jaarprijs?

"De Rijksoverheid wil windturbines bouwen in het gebied Oostermoer, in Drenthe. Voor die windmolens is echter weinig draagvlak bij de lokale bevolking. Die ziet liever andere vormen van energieopwekking en de burgers willen ook graag zelf projecten opzetten ter vervanging van de windmolens. Het ontbreekt ze alleen aan de kennis over wat mogelijk is. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een analyse uitgevoerd om te kijken wat mogelijk is om deze initiatieven te ondersteunen. Naar aanleiding hiervan is een netwerk opgezet tussen verschillende lokale partijen en onderwijsinstellingen om de burgers te ondersteunen. Ons projectvoorstel is nu om verschillende vormen om duurzaam energie op te wekken te combineren in één model, zodat burgers zelf een scenario kunnen schetsen voor de lokale energievoorziening. Ze kunnen zo zien wat hun ideeën kosten en opleveren.

Welke aspecten verwerken jullie in het model?

"In het model komen verschillende energiebronnen terug, aan de hand waarvan burgers hun scenario kunnen opstellen. Naast zonnepanelen, windturbines en co-vergisters kunnen mensen ook een aantal innovatieve technieken toevoegen. Het gaat dan om zonnepanelen die geïntegreerd zijn in het dak van een huis (van het bedrijf Soltech Energy), ronddraaiende, kegelvormige zonnepanelen (V3 Solar), en drijvende zonnepanelen. Dat laatste is interessant omdat er veel kanalen in de regio zijn, waar dergelijke panelen gebruikt kunnen worden. Ten slotte zijn ook kleine windmolens en isolatie meegenomen. Door ideeën in het model in te vullen, is te zien wat de investeringskosten van het scenario is, hoeveel energie opgewekt wordt, wat de kosten zijn en wat de terugverdientijd is. Zo kunnen degelijke alternatieven voor het plaatsen van de windturbines aangedragen worden.

"Het model kan uiteindelijk gebruikt worden in regionale samenwerking van burgers, ondernemers, overheid, onderzoekers en onderwijsinstellingen. We willen bijdragen aan draagvlak onder de bevolking voor hoe de regionale energievoorziening wordt ingericht. Onder ondernemers is al animo om erin te investeren, wat ten goede komt aan de werkgelegenheid in de regio.

Wat hopen jullie in de toekomst nog te bereiken?

We hebben in ons model een aantal aannames gedaan over wat de verschillende opwekkingsbronnen in het gebied kosten en opleveren. We willen graag nog testen of die aannames kloppen. Ook zouden we een zogenoemde Multi Touch Table willen aanschaffen voor bijeenkomsten met betrokkenen. Het huidige model werkt in Excel. Op een Multi Touch Table kunnen scenario's uitgetekend worden in het gebied. Dat maakt het model praktischer dan nu, waardoor de drempel om het model te gebruiken lager is.


Maickel Burgers, Andries Faber, Eelke Rijpstra en Emma Rijpstra-Pranger zijn studenten van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Met dit project doen zij mee aan de GasTerra Transitie Jaarprijs 2013, die op 11 juni 2013 wordt uitgereikt. Tot die tijd kunt u meetwitteren met de hashtag #GTJP2013 en door @GasTerraTJP te volgen.

Volg Energiepodium ook op Twitter: @energiepodium