Zoeken

Zonnestroom, opslag en ICT zetten energiewereld

Dirk-Jan Middelkoop, innovatiemanager Eneco: "Aan grootschalige zonnestroom kunnen we nauwelijks verdienen"

"Zonnestroom wordt de dominante vorm van energie in de gebouwde omgeving. Verbeterde energieopslag en ICT maken dat mogelijk. Maar die trendbreuk komt pas na 2030." Nu valt voor energiebedrijven weinig te verdienen met zonnestroom, zegt Dirk-Jan Middelkoop, manager innovatie bij energiebedrijf Eneco. "Klanten willen het, wij kunnen het, dus we moeten het hebben van diensten eromheen. Daarnaast kijken we naar hoe we opslag, warmtepompen en elektrisch vervoer met zonnepanelen kunnen combineren."

Hoe zal de markt voor zonnestroom zich de komende jaren ontwikkelen?

"Er zijn veel aanbieders op de Nederlandse markt, geen van alle dominant. Dat zal de komende jaren wel zo blijven. Door sterk gedaalde kostprijzen en lange garanties kunnen consumenten goed uitrekenen hoeveel deze PV-systemen over de levensduur opleveren. Als gevolg daarvan is de groei fors: elk jaar komen er 60.000 à 70.000 huishoudens met PV-panelen bij, tot wellicht een half miljoen woningen in 2020. Daken zijn er in Nederland genoeg. Ook woningbouwcorporaties tonen steeds meer interesse."

Wat wordt de rol van energiecoöperaties, individuele consumenten en commerciële partijen bij het aanleggen en installeren daarvan?

"De markt is gigantisch en sterk in beweging. Elke dag valt er wel een commerciële partij af en komt er weer een bij. Toetreders uit de bouw zijn er genoeg. Coöperaties of meerdere huishoudens hebben er groot voordeel bij wanneer ze zonnepanelen gezamenlijk inkopen en vervolgens gezamenlijk laten installeren. Dat is best wel lastig als iedere buur afzonderlijk in één keer drieduizend euro voor een PV-systeem moet ophoesten."

““Achtervang voor pieken en dalen in aanbod van elektriciteit blijft nodig””

Welke innovaties zijn volgens Eneco te verwachten?

"Zonnepanelen zijn nu redelijk volwassen en zullen niet veel meer veranderen, wellicht enige aanpassing in de kleurstelling. De klant wil immers ook eens wat anders dan het eeuwige blauw of zwart. De grootste andere kostenpost voor de klant ligt bij het installeren. Zo heeft de Duitse fabrikant Solon een PV-systeem ontwikkeld dat middels een frame in één keer op het dak kan worden gelegd. Monitoring wordt steeds belangrijker omdat de klant niet goed kan zien hoe goed de panelen werken. Eneco zal daarom begin 2015 haar slimme thermostaat TOON uitbreiden met monitoring van zonnepanelen."

Zal zonnestroom kolen en gas uit de markt drukken?
"Bij lange na niet. Ook over tien jaar is de markt voor zonnestroom nog relatief klein. Achtervang voor pieken en dalen in aanbod van elektriciteit blijft nodig. Wel is het zo dat zonnestroom en andere duurzame bronnen een steeds sterker effect op de prijsvorming krijgen. Die zullen de energiewereld na 2030 op z'n kop zetten. Op de lange termijn is de elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving door opwekking van zonnestroom in combinatie met opslag en ICT geen issue meer."

Hoe kunnen de grote energiebedrijven inspelen op de verwachte toename in zonnestroomproductie?

"Aan grootschalige zonnestroom kunnen we nauwelijks verdienen. Salderen - het tegen elkaar wegstrepen van de opwekking van zonnestroom tegen inkoop uit het elektriciteitsnet - valt buiten elk businessmodel. Bovendien hebben PV panelen nauwelijks onderhoud nodig. De service eromheen - zoals monitoren, inspecteren en het beantwoorden van klantenvragen - wordt wel steeds belangrijker. Wij gaan nu kijken hoe we warmtepompen en elektrische voertuigen met PV-panelen kunnen combineren."


(Groto foto: Brookhaven National Lab)