Zoeken

Olie, gas en het klimaatbeleid

Opinie

AuteurPieter Boot

Olie, gas en het klimaatbeleid

Het is voor Pieter Boot evident dat we op korte en middellange termijn nog veel olie en gas nodig hebben en dat daarvoor in elk geval voor een beperkte periode ook nieuwe winning nodig is. “We moeten op meerdere scenario’s zijn voorbereid. Olie- en gasprijzen zullen volatiel blijven. Maar klimaatbeleid zal alleen lukken als er begrip is voor verschillende belangen en posities, zowel van consumenten als producenten. Realiseren van de netto-nul doelen in alleen de rijke landen is onvoldoende. Het lukt alleen samen, of niet.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Sturen of gestuurd worden? De Tweede Kamer is aan zet

Wat voor samenleving willen wij? Met een onzeker, gestrest energiesysteem waarin het energiegebruik van burgers en bedrijven gestuurd wordt door de wispelturige productie uit zon en wind? Of kiezen we voor een, ongetwijfeld wat duurder, vriendelijk energiesysteem met People in Power en waarin iedereen de gewenste energieproducten kan kopen tegen een faire prijs? Een mooi verkiezingsthema, vindt Martien Visser.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Fossiele subsidies, op zoek naar de uitweg

Jan Paul van Soest vindt het moedig als mensen vanwege hun idealen verregaande acties in gang zetten, maar hij gunt het ze ook dat hun actiedoelen zo geformuleerd worden dat er kans is dat ze kunnen worden ingewilligd, zodat ze op zeker moment met opgeheven hoofd het asfalt kunnen verlaten met de dan terechte claim dat ze hun doel hebben bereikt.

Opinie

AuteurSible Schöne

All electric voorlopig onhaalbaar in bestaande bouw

De terugdringing van de CO2-uitstoot wordt volgens Sible Schöne steeds meer een buitengewoon complex implementatievraagstuk. “Vasthouden aan ambitieuze doelen is noodzakelijk, maar dat mag niet omslaan in een soort denken dat het in de praktijk allemaal min of meer vanzelf wel goed komt. Ik zie dat niet alleen bij het fantasieverhaal over de all electric wijkaanpak. Het gebeurt ook bij het besluit om de bestaande warmtebedrijven aan de kant te schuiven bij de aanleg van warmtenetten.”

Opinie

AuteurHans van Cleef

Extra gasproductie Noordzee hoeft de energietransitie niet te remmen

Zeggen dat meer gaswinning leidt tot meer verbruik is volgens Hans van Cleef vooral een uiting van twijfel ten aanzien van het tijdig bouwen van voldoende hernieuwbare energie en krijgen van alternatieve brandstoffen voor bijvoorbeeld de industrie. “Daarnaast toont het geen vertrouwen in het gevoerde klimaatbeleid ten aanzien van het beprijzen van CO2-uitstoot. Extra gaswinning op de Noordzee hoeft daarom volgens mij de investeringen in hernieuwbare energie niet te beïnvloeden.”

Opinie

AuteurRob de Wijk

Slecht beleid hindert bedrijven in de energietransitie

Bedrijven willen best veranderen, maar kunnen dat niet als de basisvoorzieningen door slecht beleid niet op orde zijn, stelt Rob de Wijk. Zijn vrees is dat tijdens de komende verkiezingscampagne vooral de linkse partijen wederom over elkaar heen zullen buitelen met voorstellen waarvan de haalbaarheid twijfelachtig, maar de gevolgen voor draagvlak en verdienvermogen groot zijn.

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

Alles verzengende bosbranden schaden biodiversiteit

Op zijn reizen maakte Matthijs Meijer van Putten een vriend die vroeger bosbranden bestreed. Dave is een Amerikaan uit Arizona, nu in de zeventig. Als jongvolwassene werd zijn ploeg ingevlogen voor de heftigste, gevaarlijkste branden. Hij vertelt over de branden toen en zijn zorgen nu, die passen bij de zorgen van wetenschappers.

Opinie

AuteurSanne de Boer

Elk bedrijf heeft een Chief Energy Officer nodig

Voor de meeste Nederlandse bedrijven was ‘energie’ lange tijd geen belangrijk onderwerp. Energie was er gewoon en ook nog eens goedkoop. Die tijden zijn veranderd, stelt Sanne de Boer. “De energieprijzen zijn gemiddeld hoger en volatieler, voldoende elektriciteit en goedkoop aardgas kunnen verkrijgen is geen automatisme meer en ook de tijdige beschikbaarheid van apparatuur zoals batterijen, elektrolyzers en elektrische voertuigen is niet gegarandeerd. Daarom is het onderwerp ‘energie’ van strategisch belang geworden en zou ieder bedrijf – van klein tot groot – hier een visie op moeten vormen.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Concept Nationaal Plan Energiesysteem: een aangename verrassing

Het concept Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) heeft Martien Visser aangenaam verrast. Het NPE schetst voor Nederland een route naar een klimaatneutraliteit in 2050. “Een van de conclusies is dat de overheid nog meer zal moeten gaan sturen. Deels gebeurt dit natuurlijk al, zie EnergiePodium. Het pure marktdenken wordt dus nog meer verlaten. Marktpartijen behouden wel een belangrijke taak. Er moet komende decennia namelijk enorm veel gebouwd en verbouwd worden. Maar met de overheid als de grote beslisser.”

Opinie

AuteurPieter Boot

Hoe gaat het Nederlandse energiesysteem eruit zien?

Pieter Boot bestudeerde het door minister Jetten vorige maand gepresenteerde concept Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). “Het NPE gaat weliswaar diepgaand in op de energiehuishouding, maar hoe dat uitpakt in broeikasgasemissies vernemen we niet. En daarover hebben we nu net een wettelijk doel. Het lijkt beter over de voortgang in samenhang te rapporteren en niet twee aparte directies van het ministerie hun eigen document te laten maken.”

Opinie

AuteurArjen Kingma

Zet SMR’s in voor verduurzaming zware industrie

Small Modular Reactors (SMR’s) genieten volgens Arjen Kingma steeds meer belangstelling. Hij pleit ervoor om deze SMR’s in te zetten om waterstof voor de zware industrie te gaan produceren. “Er zijn volgens mij weinig realistische alternatieven.”

Opinie

AuteurAnton Buijs

Een ode aan de nuance

Het energie- en klimaatvraagstuk heeft met tal van andere maatschappelijke thema’s gemeen dat het steeds meer gepolariseerd raakt. Journalist Roy op het Veld schreef er een goed boek over, waarin hij pleit voor meer realiteitszin in het debat. “Wie weet worden idealisten er pragmatischer van en de gevestigde orde wat idealistischer.”