Zoeken

Bas Eickhout Noord Europa moet investeren in groene energie

"Energiesector uit het slop trekken"

#energietransitie

Volgens Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, moet Noord-Europa de energiesector uit het slop trekken door te investeren in groene energie. Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA, wil echter niet te veel kijken naar de overheid alleen. Bedrijven en burgers zorgen volgens hem dat een project van de grond komt, terwijl de overheid eventuele belemmeringen wegruimt.

Beste Lambert,

Vind jij de huidige bezuinigingsdrift ook niet doorgeslagen? Natuurlijk moet het Zuiden van Europa de overheidsfinanciën op orde krijgen, maar het Noorden moet juist investeren om de groei weer aan te jagen. Of wuift een verstandige partij als het CDA de adviezen van de Raad van State, het Centraal Planbureau en het Internationaal Monetair Fonds liever weg?

We moeten de energiesector uit het slop trekken door de verouderde manier van energie produceren in te ruilen voor duurzame energieproductie. Het economisch rendement (de innovatiekracht, de bijdrage aan werkgelegenheid) van investeringen in duurzame energie is zo´n vijf keer hoger dan van investeringen in fossiele energie, zoals Jan Rotmans laatst aangaf. Inzetten op duurzame energieproductie is dus economisch zeer rendabel. Hiermee ondersteunen we innoverende regio´s zoals Eindhoven en stimuleren we onderzoek naar en inzet van groene energietechnieken.

De kansen zijn enorm: er gaat wereldwijd 243 miljard dollar om in groene energie en de sector is sinds 2004 met meer dan 600% gegroeid. Het is daarom jammer dat Nederland zich steeds meer vastketent aan de fossiele energie-infrastructuur. Onze economische kansen liggen bijvoorbeeld in (het onderhoud van) windmolenparken op zee, waar minister Verhagen de stekker uit trekt. Op deze manier raken we steeds verder achter bij landen als Duitsland en Denemarken die wél de vruchten plukken van schone energie. Ik roep Nederland op liever vandaag dan morgen werk te maken van groene energie om zo nieuwe economische kansen te creëren.

Hoe denk jij Lambert dat we onze economie weer kunnen aanjagen? Waar halen we straks onze energie vandaan?

Groet, Bas

Beste Bas,

Groen en groei zijn sterk met elkaar verbonden. Dus daarover hoeven we het niet te hebben. Echter, voor een duurzaam antwoord kijk je teveel naar de overheid alleen. Ik geloof meer in de kracht van de samenleving die met kennis, kunde en creativiteit met oplossingen kan komen. Oplossingen om de vaart naar een duurzame energiehuishouding erin te houden.

De vaart zit erin. Recent is alweer een station gepasseerd: Station ‘Green Deal'. Doelstellingen: 1 miljoen elektrische auto's in 2025, 35% van de door Nederlanders gebruikte stroom duurzaam in 2020, snellere vergunningen voor mestvergisting en noem zo maar op.

Waarom is dit de goede koers? Omdat ook partijen zoals VNO-NCW, LTO en Stichting Natuur & Milieu hun krabbel hebben gezet onder deze deal, die groene groei zal bevorderen. Deze partijen nemen hun verantwoordelijkheid en laten niet alles over aan de overheid. Bedrijven en burgers zorgen dat een project van de grond komt, terwijl de overheid eventuele belemmeringen wegruimt. Een mooi voorbeeld van gespreide verantwoordelijkheid. Je zult zien, dat wanneer men op die manier samenwerkt de vaart er beter in blijft. En Bas, dat komt overheid, bedrijfsleven en burger enkel ten goede. Een benadering die ik, zoals je weet, Europabreed ondersteun.

Groet, Lambert

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.