Zoeken

Britten zien schaliegas wel zitten

De Britse regering staat overwegend positief tegenover winning van schaliegas. De geschatte voorraden zijn echter vrij beperkt.

#schaliegas

Van onze Britse correspondent

Onlangs gaf het Britse ministerie van Energie de winning van schaliegas het groene licht. Het ministerie gaat ervan uit dat problemen als vervuiling van het grondwater in de hand te houden zijn. Eerder had een parlementaire commissie al een positief advies gegeven. Volgens de commissie zijn de geschatte voorraden schaliegas in het Verenigd Koninkrijk niet erg groot, maar aantrekkelijk genoeg om die commercieel te winnen. Eén schatting spreekt van 150 miljard kubieke meter. Dat is ongeveer anderhalf maal de jaarlijkse Britse gasconsumptie. Een andere schatting gaat uit van 560 miljard kuub technisch winbaar schaliegas. Zelfs die ruimere schatting is minder dan wat er mogelijk in Brabant onder de grond zit en slechts een fractie van het potentieel in Frankrijk of Polen.

Het lijkt er dan ook niet op dat schaliegas de Britse energievoorziening volledig op z'n kop zal zetten. Ook zullen overwegingen vanuit het oogpunt van leveringszekerheid niet de belangrijkste drijvende kracht achter de winning van schaliegas zijn. Wel past schaliegas zeer goed in het streven om gas uit zo divers mogelijke bronnen te betrekken, nu de Noordzeevoorraden van het Verenigd Koninkrijk slinken en het netto-importeur van gas is geworden.

Volle kracht vooruit met schaliegas dus? Dat nou ook weer niet. Sinds vorig jaar is Cuadrilla Resources, het Britse bedrijf dat ook in Nederland actief is, bezig met proefboringen in Lancashire, in noordwest-Engeland. Op 1 april en op 27 mei deden zich kleine aardschokken voor in het gebied waar Cuadrilla inmiddels met het kraken was begonnen. Cuadrilla heeft die activiteiten voorlopig stopgezet. Eerst wordt onderzocht of er een verband is tussen het kraken en de aardschokken, die overigens te klein waren om enige schade aan te richten. Proefboringen en voorbereidingen op andere locaties gaan wel door, omdat, zo zegt Cuadrilla, er geen verband is tussen boren en aardschokken.

De commissie is zich ervan bewust dat de voorraden in Engeland beperkt zijn. Meer wordt er dan ook verwacht van offshore schaliegas. Aangenomen wordt dat er onder de Noordzee enorme voorraden liggen. Die zijn echter moeilijker en duurder om te winnen. Maar dat kan veranderen, zegt de commissie, als de technologie zich verder ontwikkelt. Ook wordt verwacht dat schaliegas een positief effect zal hebben op uitstoot van kooldioxide, wanneer meer gascentrales kolenstook vervangen. Maar anderen waarschuwen dat er juist meer uitstoot komt, omdat de interesse voor schaliegas een nadelig effect kan hebben op investeringen in duurzame energie.

Volg ons op Twitter: @energiepodium