Zoeken

Column Hans Altevogt: Groen bekennen?

Greenpeace: "Leugenachtig stroometiket remt transitie naar groene energie"

Jeroen Brouwers van Essent signaleert in een opiniestuk op Energiepodium.nl terecht dat veel stroomleveranciers hun portfolio vals vergroenen. Sommige leveranciers vervuilen het stroometiket door hun zelf geproduceerde groene stroom flink te vermengen met stroom die administratief ontstaat door handel in groencertificaten. Dit soort ‘certificatenenergie' ontstaat bijvoorbeeld door het ‘omdopen' van stroom uit reeds lang bestaande Noorse waterkracht, die vroeger gewoon in het grijze portfolio zat.

Het stroometiket van energiebedrijven geeft zo een groener beeld dan op grond van hun groene investeringen gerechtvaardigd is. Volgens Jeroen Brouwers is het stroometiket daarom een slechte maatstaf om energiebedrijven te vergelijken op duurzaamheid. Aan het slot van zijn betoog bepleit Brouwers het vervuilde stroometiket van energiebedrijven te zuiveren. Dit door het toevoegen van percentages waaruit blijkt hoeveel van de geleverde groene stroom uit Nederland komt en hoeveel elk energiebedrijf zelf produceert.

Om met dit laatste te beginnen: Essent, doen! Wacht niet op andere energiebedrijven. Die vallen vanzelf door de mand als ze achterblijven in transparantie. Daag ze uit! De energietransitie schreeuwt om versnellende koplopers, niet om vertragende achterblijvers. Maar vertel dan ook je hele verhaal. Bijvoorbeeld dat maar liefst 41 procent van de investeringen van Essent gaat naar ouderwetse kolencentrales, zoals de megacentrale in de Eemshaven. Zonder deze informatie is het pleidooi van Essent voor meer transparantie in alleen het groene deel van het stroometiket te selectief.

Stroometiketten zijn bedoeld om consumenten en bedrijven volledig te informeren over het portfolio van een energiebedrijf. Die kunnen vervolgens kleur bekennen door te kiezen uit de groenste of de minst zwarte energieleverancier. Leugenachtige stroometiketten frustreren stroomafnemers die met hun keuze voor groen denken bij te dragen aan de energietransitie.

Hoe leugenachtig zijn de huidige stroometiketten? Een onthullend antwoord vinden we in het zojuist verschenen jaarverslag van Certiq, die de garanties van oorsprong officieel certificeert. In 2011 kwam 11 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom uit Nederland en maar liefst 25 miljard kWh werd geïmporteerd, een groei van 60 procent ten opzichte van 2010. Van die certificatenimport kwam tweederde uit Noorse waterkrachtcentrales.

Inzoomend op deze nieuwe cijfers zien we ook dat Nederlandse energieleveranciers vijf keer meer groene stroom uit bestaande waterkrachtcentrales importeren en leveren dan dat zij in Nederland met windenergie produceren. Dat verklaart de vervuiling van het huidige stroometiket. Afnemers die bewust kiezen voor groene stroom willen kleur bekennen. Velen beogen maar één effect: hun groeiende vraag naar groene stroom moet leiden tot meer windparken. De huidige vervuiling van het stroometiket remt eerder de energietransitie dan dat het die stimuleert.

Hans Altevogt

Hans Altevogt is Campagneleider Energietransitie bij Greenpeace

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Hans Altevogt