Zoeken

Donkere wolken dreigen boven volgende Klimaattop

Vooruitblik Jos Cozijnsen: "Kolenrijk Polen remmende factor in de EU"

Zal het lukken om op de volgende grote klimaattop, in Katowice, Polen, het ‘rulebook' voor de uitvoering van het Parijsakkoord af te spreken? Dat wordt niet makkelijk.


Het kolenrijke Polen is een remmende factor in het klimaatbeleid van de EU. Het weinig ambitieuze Oostenrijk is dan bovendien EU-voorzitter. Hoe om te gaan met de claims van het Zuiden en hoe de basisregels af te spreken en een proces te organiseren waarbij de nationale CO2-doelen aan gaan sluiten bij het Parijs Akkoord? Er is perspectief.


Een dergelijke aanpak geeft perspectief om in Katowice toch verder te komen. We moeten de tijd totdat de VS weer meedoet, goed gebruiken.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales