Zoeken

Duitsers in opstand tegen biobrandstof

Minder CO2 in transport betekent minder reizen, meer publiek transport, lichtere auto's en verbrandingsmotoren vervangen door elektrische motoren.

#hardecijfers
Volgens John Kerkhoven, het brein achter de site http://www.energietransitiemodel.nl/, is de oplossing om de CO2-uitstoot van auto's terug te brengen evident: we moeten verder vooruitdenken.

De mens is zeer gehecht aan wat hij heeft. Stel je bent een automobilist en je hebt een prachtige wagen. En je hebt een regering die groen gidsland voor Europa wil zijn en vooruitlopend op de EU-verplichtingen in 2020, al in 2011 voor 10% biobrandstof wil bijmengen. Doe je dat dan? Nee, natuurlijk niet. De milieubewuste Duitser weigert biobrandstof in zijn auto te gooien.

Dit is de mens in optima forma. Hij is gehecht aan wat hij heeft; bang dat hij wat kwijtraakt. De beleidsmaker is geneigd om steeds één stapje vooruit te denken. Je wilt tenslotte niet te veel overhoop halen. De beleidsmaker ziet het probleem dat een auto CO2 uitstoot en afhankelijk is van aardolie. Vervolgens kiest hij voor de dichtstbijzijnde oplossing, die het systeem niet te veel verandert: de aardolie vervangen door biobrandstof.

De beleidsmakende mens is vaak net als iemand die met schaken maar één zet vooruitdenkt. Je weet één ding zeker: zo verlies je.

Terug naar de Duitser die geen biobrandstof in zijn tank wil. Als je minder CO2 wilt uitstoten en minder olie wilt gebruiken in het personenvervoer, dan zijn de oplossingen die iets verder weg liggen evident. Minder reizen, meer publiek transport, lichtere auto's en verbrandingsmotoren vervangen door elektrische motoren.

Laten we eens uitzoeken wat deze oplossingen Nederland zouden kunnen brengen met ons eigen http://www.energietransitiemodel.nl/. Ik doe de aannames dat de Nederlander minder met de auto gaat (ongeveer 1% minder per jaar), dat het treinverkeer met 3% per jaar groeit en dat in 2030 alle Nederlanders een elektrische personenauto hebben die gevoed wordt met windmolenstroom. Voor de rest laten we alles hetzelfde.

Figuur 1: Jaarlijkse energiekosten Nederland voor binnenlands transport in miljarden euro's onder aanname van 3% groei per jaar van treinverkeer, 1% krimp per jaar van het aantal kilometers met personenauto's. Vervanging van personenauto's op diesel en benzine door elektrische auto's die steeds 1% lichter worden. De extra elektriciteit voor deze auto's wordt met 4000 windmolens van 3 MW opgewerkt. Rest van alle parameters gelijk aan huidige situatie. Bron: http://www.energietransitiemodel.nl/

Wat zou dit dan opleveren voor Nederland? In de eerste plaats blijkt een besparing op primair energiegebruik van 8% per jaar, een CO2-reductie van meer dan 15% en een kostendaling van ruim 2 miljard op energiekosten per jaar, omgerekend een besparing van ongeveer € 250 per jaar per auto.

Als we nu in dit scenario alle elektrische auto's op windstroom vervangen door auto's op biobrandstof (en de 4000 windmolens schrappen) dan blijkt dat ik ook in dit scenario nog steeds 15% CO2 reduceer, maar dat het primair energiegebruik 9% hoger is, dat mijn kosten 3 miljard hoger liggen en dat ik ergens in de wereld 3x de landbouwoppervlakte van Nederland moet huren om voldoende biobrandstoffen te kunnen telen.

Volg ons op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.