Zoeken

Duitsland heeft CCS technologie nodig

Economieminister Christoffers (Die Linke) in Brandenburg: "Ons land kan op korte termijn niet zonder bruinkool"

De Energiewende heeft het aandeel duurzame stroom in Duitsland met grote stappen vergroot. Desondanks blijft bruinkool een grote rol spelen in de stroomvoorziening van onze Oosterburen. De deelstaat Brandenburg in het oosten van Duitsland is na Noordrijn-Westfalen de grootste producent van bruinkolenstroom. Minister van Economie en Europese aangelegenheden Ralf Christoffers van Die Linke is - anders dan de meeste van zijn partijgenoten - voorstander van investeren in CO2-opslag onder de grond (CCS).

"CCS krijgt op dit moment in Duitsland nauwelijks publieke aandacht", geeft Christoffers aan. "De tegenstanders van kolenstroom denken dat het thema CCS door de Energiewende afgehandeld is. Het is weliswaar op de lange termijn de bedoeling de energieproductie compleet duurzaam te maken, maar in Duitsland, laat staan wereldwijd, kunnen we op korte termijn niet zonder fossiele bronnen zoals bruinkool. Als brugtechnologie functioneert bruinkool alleen als ze duidelijk efficiënter en klimaatvriendelijker wordt. Geen andere technologie dan CCS is op dit moment in staat meer dan 90 procent van de CO2 die bij de kolenverbranding ontstaat, af te vangen. Voorwaarde is wel dat de methode in internationaal verband ontwikkeld en ingezet wordt."

Om zijn mening kracht bij te zetten wijst Christoffers naar het internationaal gerenommeerde Potsdammer Institut für Klimafolgenforschung, dat onlangs verklaarde dat CCS een belangrijke rol kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. "Wereldwijd zijn er volgens het Global CCS Institute meer dan 200 CCS-projecten. Er is dan ook geen reden om het gebruik van CCS in twijfel te trekken. Met name de opslag van CO2 in aardolie- en aardgasvelden en bij ons vooral onder de zeebodem, is in talrijke projecten veilig gebleken."

“"Als brugtechnologie functioneert bruinkool alleen als ze duidelijk efficiënter en klimaatvriendelijker wordt"”

Europese CCS-infrastructuur

Christoffers pleit voor een trans-Europese CCS-infrastructuur. "CCS kan alleen in internationaal verband succesvol worden. Vanwege gebrek aan acceptatie voor de ondergrondse opslag van CO2 op het vasteland, niet alleen in Duitsland maar ook in andere EU-landen, zou het zwaartepunt moeten liggen op opslag onder de zeebodem."

Oxyfuel-techniek

Met de Europese CO2-pilotopslaglocatie Ketzin bij Berlijn en de Oxyfuel-pilotinstallatie in Schwarze Pumpe in de Lausitz heeft Brandenburg volgens Christoffers ervaringen opgebouwd die op het hoogste internationale wetenschappelijke niveau aandacht krijgen. Het woord Oxyfuel is een samentrekking van het Engelse ‘oxygen' (zuurstof) en ‘fuel' (brandstof). In de installatie wordt de brandstof met zuivere zuurstof verbrand, wat zorgt voor een schoner verbrandingsproces. Dit zorgt voor goede resultaten voor CO2-opslag, stelt Christoffers: "De Oxyfuel-pilotinstallatie van Vattenfall toont aan dat een CO2-afvang van meer dan 90 procent en de noodzakelijke CO2-zuiverheidsgraad voor het transport en de opslag van meer dan 95 procent bereikt kunnen worden."