Zoeken

Eickhout Tijd dat vervuiler echt gaat betalen voor CO2-uit

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Beschikbaarheid CO2-rechten sneller afbouwen"

Beste Lambert,

Begin dit jaar zal de discussie over de toekomstige Europese energieagenda losbarsten. In het voorjaar publiceert de Europese Commissie haar eerste consultatiedocument over het klimaat- en energiebeleid voor 2030. Daarna zullen de Europese ministers, en mogelijk zelfs de regeringsleiders, zich erover buigen. Hoe kijk jij naar 2030 Lambert? Zie jij net als ik de noodzaak tot een klimaat- en energiepakket voor 2030 met heldere en ambitieuze doelen voor CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie? Om zo door de markt gedreven innovatie te stimuleren en zekerheid te bieden aan investeerders over toekomstige marktvolumes voor groene energietechnieken?

Deze discussie hangt nauw samen met het debat over ons CO2-emissiehandelssysteem, het ETS. Het huidige prijskaartje om een ton CO2 uit te mogen stoten bungelt nu rond een magere zeven euro. Ondermeer door de economische crisis is er een miljardenoverschot van deze CO2-rechten, waardoor de prijs zo laag is. Zonder ingrijpen zal de prijs zich verder richting nul euro bewegen. De Commissie heeft zes maatregelen gepresenteerd om hier iets aan te veranderen. Het wordt namelijk tijd dat de vervuiler écht gaat betalen voor zijn CO2-uitstoot.

Ik wil het overschot aan CO2-rechten uit het systeem verwijderen en het totaal aantal beschikbare CO2-rechten elk jaar met 2,5% verminderen om in 2050 tot een CO2-uitstoot van bijna nul uit te kunnen komen. Hoe wil jij het ETS repareren Lambert?

Het ETS is een goede manier om bedrijven zelf verantwoordelijk te maken voor hun uitstoot en om ze te stimuleren om die terug te dringen. Maar nu staat het lage prijskaartje voor CO2-uitstoot in de weg bij de overgang naar een duurzame energievoorziening en een groene industrie.

Ondertussen nadert het jaar 2030 met rasse schreden en staan investeerders te trappelen om een visie op het beleidskader voor energie en klimaat. Ik hoor daarom graag meer over jouw inbreng tijdens het ETS-debat en de 2030-discussie die wij dit jaar in Brussel voeren!

Groeten,

Bas

Lambert van Nistelrooij: "Beschikbaarheid CO2-rechten sneller afbouwen"

Beste Bas,

De beste wensen voor een mooi en energiek 2013. Een goed begin is het halve werk!

Ik kijk graag met je mee vooruit. Voor oplossingen voor de lange termijn, in plaats van reacties op iedere trend, ben je bij het CDA aan het goede adres. Ik steun de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80% tot 95% te verminderen. Om dit doel te bereiken, is het essentieel om het Europese emissiehandelssysteem aan te scherpen. Al eerder schreef ik je dat ik graag zie dat het ETS een echte Europese drijfveer wordt voor investeringen in CO2-arme energieproductie.

Hoe dat te doen? Door het ETS structureel te versterken. Want juist maatregelen die ook op de lange termijn nog effect hebben, stimuleer je duurzame innovaties en geef je investeerders de zekerheid om daarin te investeren. Natuurlijk, het backloaden van de CO2-veilingen zal een bijdrage leveren om de groei van het overschot van emissierechten op de markt wat af te remmen. Maar ik zie het enkel als een tijdelijke maatregel, waarmee je zaken niet voor de lange termijn oplost. Ook de Europese Commissie stelt in haar rapport The state of the European carbon market in 2012 dat uitstel van twee miljard emissierechten het overschot onvoldoende aanpakt. Ook de SER onderkent het belang van structurele versterking in haar advies van 16 november 2012 over het nieuwe Energieakkoord. Ook het CDA heeft er voor gezorgd dat de regering groen licht gaat geven voor deze plannen van de Europese Commissie.

Ik pleit voor de lange termijn met de CDA Tweede Kamerfractie voor een aanpassing van de lineaire reductiefactor van het ETS van -1.74% naar -2.25%. Hiermee brengen we het ETS in lijn met de doelstelling van 80% tot 95% CO2-reductie in 2050. Door geleidelijk minder emissierechten beschikbaar te maken laten we de CO2-prijs geleidelijk stijgen waardoor investeringen in schone technologie rendabeler worden.

Beste Bas, de uitdaging is groot voor maatschappij, bedrijfsleven en politiek om de energietransitie vorm te geven. Zekerheid en consistentie zijn daarbij belangrijk. Daarom wil ik je nog een goed voornemen voor 2013 meegeven: werk mee aan lange termijn oplossingen die breed gedragen worden en zekerheid bieden.

Groet,

Lambert

Bas Eickout en Lambert van Nistelrooij zijn Europarlementariërs voor GroenLinks en CDA.

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.