Zoeken

Energiewende in Duitsland op het goede spoor

Jürgen Schmid, directeur Fraunhofer Instituut: "Stilleggen kerncentrales geen probleem"

Er bestaat in Duitsland nog altijd veel twijfel of de vorig jaar ingezette wijziging van de energiekoers, de Energiewende, wel op tijd zal lukken. Na de ramp in het Japanse Fukushima besloot Bondskanselier Merkel uiterlijk 2022 de kerncentrales in het land stil te leggen. Twijfel had ook Jürgen Schmid, leider van het gerenommeerde Fraunhofer Instituut voor Energiesystematiek en lid van de adviesraad van de regering op dat terrein. "De voorzieningszekerheid in Duitsland raakt in gevaar als de Energiewende zo ongepland verder gaat", stelde hij afgelopen zomer in een Duitse krant.

Tegenover Energiepodium is hij nu echter positiever. "De nationale Bondsregering is op de goede weg. Het stilleggen van de kerncentrales is geen probleem." Wat niet wil zeggen, dat alle problemen rond voorzieningszekerheid volgens hem zijn opgelost. "Het doel is te bereiken dat de Energiewende goed georganiseerd wordt." Schmid wijst daarbij met nadruk op het belang van een goede regionale verdeling.

Optimistisch

Zelfs de bouw van photovoltaïsche zonne-installaties gaat volgens hem in de goede richting. Hoewel velen menen, dat hij die afgelopen zomer bedoelde toen hij sprak over dure nieuwe energievormen waarin volledig onnodig wordt geïnvesteerd. Nu zegt hij: "Het is belangrijk dat ze in de juiste regio's worden geplaatst."

Tussen de deelstaten bestaan echter grote verschillen, die gezamenlijke oplossingen verhinderen. Schmid: "In Beieren zijn grote mogelijkheden voor windenergie. Daarom willen ze daar liefst voor honderd procent zelfvoorzienend zijn. Baden Württenberg en Noord-Duitsland daarentegen hebben te veel stroom en willen die transporteren."

Daarop is controle nodig. "De deelstaten moeten dat doen. Daarnaast is een platform bij de Bondsregering nodig. Bondkanselier Merkel en minister voor milieu Altmaier zien dat ook zo. Ik ben nu ook optimistisch."

Oplossingen

Het is echter niet te laat om oplossingen voor de voorzieningszekerheid te bereiken, stelt Schmid. "De hoeveelheid hernieuwbare energie die nu is geïnstalleerd, is al voldoende." Anders ziet hij nog genoeg andere mogelijkheden als er knelpunten bij de stroomverzorging ontstaan. Warmtekrachtkoppeling bijvoorbeeld en aardgascentrales mogen naar zijn mening beslist niet stilgelegd worden.

Kolencentrales ziet hij daarentegen echter als een verkeerde richting. Volgens Schmid moeten dergelijke centrales echter minstens 40 jaar mee en worden ze op den duur oneconomisch.

De problemen met de aanleg van windparken op zee ontgaan ook hem natuurlijk niet. Maar als technisch ingenieur meent hij dat die op te lossen zijn. Niettemin verwacht hij dat de trend meer in de richting van de onshore gaat en dat regionale opslagmogelijkheden nodig zijn.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium